Sökning: "självrepresentation"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade ordet självrepresentation.

 1. 16. #oatly : En fallstudie av varumärken, identitet och självrepresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ebba Viklund; Sara Sällberg; [2017]
  Nyckelord :Identity; brands; Instagram; self representation; Oatly; communication; Identitet; varumärken; Instagram; självrepresentation; kommunikation; Oatly;

  Sammanfattning : According to sociologist Anthony Giddens (1999) the late modernity has brought about changes concerning the identity constructing processes of individuals. Bengtsson and Östberg (2011) emphasize that consumption and brands has increased in importance due to the less static character of social class, occupation and education choices. LÄS MER

 2. 17. En strategiskt konstruerad verklighet : syften till självrepresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emmelie Tiderman; Karin Nedler; [2017]
  Nyckelord :Self representation; identity; Instagram; social media; strategic communication; Självrepresentation; identitet; Instagram; sociala medier; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : The phenomenon focused on in this study is that while many young adults experience pressure regarding their Instagram use, the use is widespread. Furthermore, there are different purposes to the use, which are rarely analyzed from a strategic communication perspective. LÄS MER

 3. 18. "Men det går ju aldrig att sopa igen spåren från vart du kommer ifrån" : En kvalitativ studie om unga samers självrepresentation och identitet på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anja-Maria Eriksson Norén; [2016]
  Nyckelord :Identitet; samer; självidentitet; sociala medier; Instagram; kommunikation;

  Sammanfattning : Vad händer när konsumenten har möjligheten att bli producent och ges en chans att representera sig själv istället för att bli representerad av andra? Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse och mening Instagram och den självrepresenterade samiska mediebilden har i några unga samtida samers reflexiva identitetsskapande. Med utgångspunkt i Giddens teori om det självreflexiva projekt som utgör jaget är fokus på hur Instagram används för självrepresentation, kulturell och etnisk tillhörighet och vilken betydelse och mening det har för de unga samerna som utgör studiens respondenter. LÄS MER

 4. 19. Det personliga varumärket. En studie om studenters identitetsskapande på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Johansson; Therese Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Instagram; identitetsskapande; medvetenhet; personligt varumärke;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera det sociala mediet Instagram och hur Instagram utgör ett identitetsskapande verktyg för självrepresentation hos studenter från medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) samt statsvetenskapliga programmet (SVEP) på Högskolan i Halmstad. ... LÄS MER

 5. 20. Människan bakom filtret : En kvalitativ studie om inställningen till Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Erlandsson; Emma Urman; [2014]
  Nyckelord :Instagram; Identitet; Självbild; Självrepresentation; Genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER