Sökning: "självskada"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet självskada.

 1. 1. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 2. 2. Intervjustudie om behandlares erfarenhet av manliga patienter i Emotion Regulation Group Therapy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marika Thörn; [2021]
  Nyckelord :ERGT; Emotion Regulation Group Therapy;

  Sammanfattning : Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) är en transdiagnostisk gruppbehandling för personer med svårigheter med känsloreglering och självskadebeteende. Nationella självskadeprojektet, som fört behandlingsmetoden till Sverige, rekommenderar att genusspecifika förhållningssätt utvecklas för att göra vården mer jämlik. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vården bland personer med självskadebeteende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gülizar Akgün; Sankavi Vasanthakumar; [2020]
  Nyckelord :Self-injurious behavior; Experiences of care; Patient perspective; Självskadebeteende; Upplevelser av vården; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är inte en sjukdom utan ett beteende som innefattar repetitivt självskada. Självskadebeteende är ett växande folkhälsoproblem i vårt samhälle som oftast förekommer bland personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Det ultimata självskadebeteendet -En foucauldiansk genealogisk diskursanalys av medias framställning av sex som självskadebeteende

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ingrid Wall; [2020]
  Nyckelord :diskurs; media; självskadebeteende; sex som självskadebeteende; sexuella script;

  Sammanfattning : Sex som självskadebeteende är idag ett väletablerat begrepp inom den samhälleliga diskursen i Sverige. Fenomenet har konstruerats i en populärkulturell diskurs. Den vetenskapliga forskningen har först efter att begreppet befästs börjat studera fenomenet, som inom forskningen benämns sex as self-injury (SASI). LÄS MER

 5. 5. Från tiden i ett självskadebeteende : En kvalitativ studie om 14 vuxna kvinnors tidigare erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Maria Olsen; Lena Bergfalk; [2020]
  Nyckelord :Selfharm; coping; NSSI; relations; attachment; Självskada; coping; NSSI; relationer; anknytning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fråga individer med ett bakomliggande självskadebeteende om de i efterhand upplever att relationer så som familj, vänner, skola och sociala medier haft inverkan på deras tidigare självskadebeteende. Studien har utgått från 14 vuxna kvinnor. LÄS MER