Sökning: "självskadebeteende hos unga 2014"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden självskadebeteende hos unga 2014.

 1. 1. Se mig för den jag är - Jag är också en människa : Hur självskadebeteende påverkar kvinnans livsvärld - en studie gjord på bloggar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Adolfsson; Emma Neureuther; [2014]
  Nyckelord :Bloggar; självdestruktivitet; självskadebeteende; unga kvinnor; ångest;

  Sammanfattning : Bakrund:I Sverige har självskadebeteende hos kvinnor i åldrarna 15-24 år ökat avsevärt sedan 90-talet fram till 2007. Självskadebeteende definieras med att medvetet skada sin egen kropp. Det kan upplevas som ångestlindrande men många har också i avsikt att ta sitt eget liv. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill inte vårda dig men jag måste" : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna-Karin Hedman; Ninni Lindström; [2014]
  Nyckelord :Nurses; experiences; self-injury; Sjuksköterskor; upplevelser; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökning av självskadebeteende som lett till sjukhusinläggning i Sverige har redovisats, vilket visar på ett behov av ökad medvetenhet och kunskap kring området. Beteendet är vanligast förekommande bland tonåringar och unga vuxna, och används som en strategi för att hantera emotionell smärta. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt Självskadebeteende - Definitioner ur ett queerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Perder; Alexandra Söder; [2014]
  Nyckelord :Prostitution; Queer; Självskadebeteende; Sexualitet; Sexuellt destruktivt beteende; Ungdomar; Självdestruktivitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det relativt nya begreppet sexuellt självskadebeteende. I studien presenteras tidigare forskning som relaterar till bl.a. självskadebeteende generellt och riskbeteende hos unga. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnor med ett självskadande beteende : Självbild, hur de blivit bemötta och hur de vill bli bemötta av yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Olofsson; Camilla Forsell; [2014]
  Nyckelord :Självskadebeteende; självbild; bemötande;

  Sammanfattning : I tidigare forskning belyses att individer med självskadebeteende upplevt bristande förståelse hos professionella gentemot deras problematik. Syftet med denna studie är därför att bidra med en ökad kunskap och förståelse kring unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att möta unga kvinnor med självskadebeteende

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jessica Gullfeldt; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är ett stort hälsoproblem i Sverige och resten av världen, framförallt bland unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2004a). Studier (Gollust, Eisenberg & Golberstein, 2008;Bjärehed & Lundh, 2008; Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker & Kelley, 2007) visar att flickor och unga kvinnor aktivt skadar sig själva men att få av de drabbade söker vård för sina besvär. LÄS MER