Sökning: "självskadebeteende litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden självskadebeteende litteraturstudie.

 1. 1. Att vårda patienter för självskada vid akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Modig Rebecka; [2019]
  Nyckelord :Självskada; upplevelse; vårdpersonal; akutmottagning; omvårdnad; kvalitativ; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Patienter med självskada utgör ett större antal än de som skadats av någon annan och frekvent inkommande till akutmottagningen, upplevelsen av att vårda dem är därmed relevant för att främja en ömsesidigt god vård. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter för självskador vid akutmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med ett aktivt självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jasminka Becovic; Johanna Fager; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskans perspektiv; Självskadebeteende; Upplevelse; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett ökande samhällsproblem och idag räknas det till ett folkhälsoproblem. Detta beteende är ett sätt för personen att göra om den psykiska smärta till en fysisk smärta då det kan vara lättare att hantera, vilket kan ge en ångest lindrade effekt. LÄS MER

 3. 3. Fler skadar sig själva än blir skadade av andra. En litteraturgenomgång av faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med ett självskadebeteende.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Carlberg; Timah Fager; [2018-01-26]
  Nyckelord :självskadebeteende; omvårdnad; personcentrerad vård; partnerskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är fler människor, oberoende av kön, som skadar sig själva än som utsätts förvåld av andra. Självskadebeteende leder till både fysiska och psykiska konsekvenser förindividen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att leva med självskadebeteende : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Experiences; self-injurious behavior; women; Erfarenheter; kvinnor; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är en avsiktlig handling av vävnadsskada genom att rispa, skära eller bränna huden utan avsikt till suicid. I Sverige under 2016 vårdades cirka 6900 personer på sjukhus till följd av avsiktlig destruktiv handling, varav 62 % var kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder mot patienter med                                              självskadebeteende – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olivia Rönning; Johanna Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Attityder; Faktorer; Sjuksköterskor; Självskadebeteende;

  Sammanfattning : Introduktion: Självskadebeteende är ett växande hälsoproblem och det pågår en internationell diskussion, huruvida begreppet självskadebeteende skall definieras. Subjektiva och dömande uttalande av sjuksköterskor vid överrapportering som speglar sig i sjuksköterskornas attityder, kan ha en djupgående effekt på efterföljande vård för patienter med självskadebeteende. LÄS MER