Sökning: "självskadebeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet självskadebeteende.

 1. 1. Konsekvenser av fördomar och stigmatisering; upplevelser hos personer som är återhämtade från självskadebeteende och sjukskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fanny Betåker; Polly Bohlin; [2021-02-12]
  Nyckelord :stigmatisering; självstigmatisering; återhämtning; självskadebeteende; sjukskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns fördomar om personer som drabbas avsjälskadebeteende och sjukskrivning. Till följd av fördomarna drabbas personertillhörande dessa grupper av negativa konsekvenser i form av exempelvisstigmatisering. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av bemötandet inom psykiatrisk heldygnsvård hos personer med självskadebeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nils Eriksson; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Upplevelser; bemötande; självskadebeteende; NSSI; EIPS; patienter; vårdpersonal; heldygnsvård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer med självskadebeteende har en svår problematik som kan vara svår för utomstående och vårdpersonal att förstå. När personer med självskadebeteende har ohanterbar problematik och kan utgöra en fara för sig själva kan de bli inlagda på psykiatrisk heldygnsvård. LÄS MER

 3. 3. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med ett självskadebeteende : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Ahlmström; Hanna Sarenbrink; [2021]
  Nyckelord :experience; nurse; nurse experience; self-injurious behavior; self-harm.;

  Sammanfattning : Background: About 50 years ago, self-injurious behavior was considered rare, a symptom associated with psychosis or suicidal thoughts. In today's society, self-injurious behavior is a widespread phenomenon, especially among adolescents and adults dealing with mental illness in different ages. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Fadumo Yusuf Abdille; Leyla Hussein Barseye; [2021]
  Nyckelord :experience; mental illness; nurses; self-harming behavior; stigma; psykisk ohälsa; sjuksköterska; självskadebeteende; stigma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är vanligt förekommande i alla åldrar. Individer med självskadebeteende möter stigmatisering och diskriminering. Sjuksköterskor kan göra en stor skillnad för dessa patienter genom att bemöta de på ett respektfullt sätt. LÄS MER