Sökning: "självskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet självskydd.

 1. 1. Samhällskontrakt och medborgargardens nödvärnsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån rättsdogmatisk metod har uppsatsen formulerat vilka de rättsliga definitionerna av nödvärnsrätten och envarsgripande är, problematiserat vilka problem som kan uppstå och var gränserna går. Jag har vidare tittat på samhällsstrukturers uppkomst, härledningar och definitioner. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av hot och våld inom rättpsykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sergio Arevström; Johan Olin; [2015]
  Nyckelord :Hot; våld; Rättspsykiatri; Utbildning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundI Sverige är sjuksköterskor en av de mest utsatta yrkesgrupperna när det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Tidigare studier har visat att utbildning kring hot och våld samt stöd efter en incident kan påverka hur sjuksköterskorna hanterar en hotfull eller våldsam incident. LÄS MER

 3. 3. Klorgasbomber i Afghanistan : En jämförande fallstudie om hot och konsekvenser för svenska enheter i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Gunnvall; [2012]
  Nyckelord :Afghanistan; Irak; al-qaeda; klor; IED; CBRN; terrorism;

  Sammanfattning : Från oktober 2006 till juni 2007 genomfördes en rad attacker i Irak där man använde bilbomber lastade med klorgasbehållare. Hundratals människor exponerades för gasen och attackerna fick stora konsekvenser för koalitionens agerande. Denna uppsats granskar attackerna för att analysera de krav som ställdes på aktören som genomförde dem. LÄS MER

 4. 4. Bemannat vs. Obemannat : En komparativ studie av bemannade och obemannade stridsflygplans nyttjbarhet inom ramen för Counterinsurgency-operationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Strand; [2010]
  Nyckelord :Counter Insurgency COIN ; Combat Aircraft; Unmanned Aerial Vehicle UAV ; Counter Insurgency COIN ; Stridsflyg; Unmanned Aerial Vehicle UAV ;

  Sammanfattning : Nya typer av krigföring, så som COIN-operationer (Counter insurgency), ställer nya krav på flygstridskrafterna. Utvecklingen av det bemannade stridsflyget har, om man jämför med UAV (Unmanned Aerial Vehicle), trots detta stått relativt stilla. LÄS MER

 5. 5. En studie i självskydd : Kan Sverige ses som kommissarie Beck medans Norge ses mer som Gunvald när det handlar om självskydd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :David Nyström; Per Rönngren; Rickard Pasciak; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta fördjupningsarbete har vi skrivit som ett examensarbete på polisutbildningen i Umeå. Syftet har varit att belysa skillnader i utbildningen i självskydd mellan polisutbildningen i Umeå och polishögskolan i Bodö, Norge. LÄS MER