Sökning: "självständighet funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden självständighet funktionshinder.

 1. 1. LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Thorold; Sabina Ekberg; [2019]
  Nyckelord :LSS; kollo; LSS-kollo; korttidsvistelse; avlastning; stödinsats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. LÄS MER

 2. 2. Ta min hand. Hur kan man med hjälp av produktdesign stödja nedsatt muskelstyrka i händerna för personer med MS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dumitrescu Daniil; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Multipel Skleros; Disability;

  Sammanfattning : Att inte kunna vara självständig i sitt eget hem och att ständigt behöva vara beroende av sambos, familjemedlemmar och personliga assistenter är en underliggande faktor för en försämrad livskvalité. Självständighet är ingen självklarhet för personer med Multipel Skleros (MS) på grund av deras funktionsnedsättningar som resulterar i funktionshinder i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Human; Tool; Technology; Ergonomics; Människa; Hjälpmedel; Teknik; Ergonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 4. 4. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Tool; technique; innovation; product development; Hjälpmedel; teknik; innovation; produktutveckling;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 5. 5. Livsberättelser om att åldras med Cerebral Pares

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Monika Högsnes; [2018]
  Nyckelord :Cerebral Palsy CP ; ageing; self-image; identity; disability; Cerebral Pares CP ; åldrande; självbild; identitet; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Kunskapen om funktionshindrade människors liv över tid och om innebörden av att leva med funktionshinder under många år, att åldras och vara gammal är begränsad. Trots att Cerebral Pares (CP) är definierat som en icke progressiv hjärnskada som i första hand påverkar de motoriska funktionerna så uppstår sekundära svårigheter som förvärras över tid. LÄS MER