Sökning: "självständighet teori utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden självständighet teori utveckling.

 1. 1. Nyckeln till frihet och framgång : En grundad teori om frilansande specialisters arbetsform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Habil Kamrudin; Niklas Hensner; [2019]
  Nyckelord :Freelancers; Experts; Gig Economy; Sustainability; Self-employed; Frilansare; Specialister; Gig-ekonomi; Hållbarhet; Enmansföretagare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Studiens frågeställningar var: ”vilka effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för frilansande specialister?” och ”vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?”   Material och metoder: I studien användes metoden klassisk grundad teori, vilket är en fullständig metod för hela uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. Företagskulturens betydelse för millennials arbetsmotivation : En kvalitativ studie som belyser hur värdet av företagskulturen förändras mellan olika arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olsson; Johanna Tysell; [2018]
  Nyckelord :millennials; företagskultur; motivation; livslångt lärande; arbetslivsideal;

  Sammanfattning : Näringslivet har identifierat en problematik på dagens arbetsmarknad i hur företag ska kunna rekrytera, behålla och motivera generationen millennials. Dessa individer värdesätter andra saker hos arbetsgivaren mot tidigare generationer, främst relaterade till företagskulturen. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. A Discourse Analysis of Masculinity Construction as Climate Change Denial : Hegemonic Masculinity Pushes Back

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Månsson; [2017]
  Nyckelord :industrial masculinity; hegemonic masculinity; climate change denial; Republican; ecofeminism; feminist critical discourse analysis; dualisms;

  Sammanfattning : This thesis sets out to understand if climate change denial is a way in which industrial hegemonic masculinity is constructed through American conservative political discourse. Rooted in ecofeminist theory and feminist discourse analysis, its main material is the Republican Platform of 2016 with the addition of Fox News and statements by Republican high-profile politicians. LÄS MER

 5. 5. Fyra före detta särskoleelevers tankar och uppfattningar om livet, arbetet och provatlivet. En narrativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mats Gustafsson; [2015-07-02]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologisk; särskola; självständighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva och analysera informanternas uppfattningar om vilken betydelse skolgången och andra myndighetskontakter haft för deras vuxenliv, såväl yrkesmässigt som i andra avseenden på det privata planet. Skolverket (2013) uttrycker att Gymnasiesärskolans syfte är brett och ska förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. LÄS MER