Sökning: "självständigt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden självständigt lärande.

 1. 1. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
  Nyckelord :Play; material; individual;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER

 2. 2. Motorisk inlärning genom KR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Nilsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge of results; KR; motorisk inlärning;

  Sammanfattning : Eleverna ska inom ramen för idrott och hälsa utveckla sin kroppsliga förmåga (Skolverket, 2012). För att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kroppsliga kompetens i undervisningen tar kunskapsöversikten sin utgångspunkt i hur motorisk inlärning sker genom Knowledge of results. LÄS MER

 3. 3. Bild är bra för de som kommer till Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Tirbal; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Bildundervisning; Bildämnet; Fokusgrupp; Etnografi;

  Sammanfattning : Förevarande studie undersöker nyanlända elevers perspektiv på bildämnet i grundskolan. Genom en kvalitativ fokusgruppintervju med etnografiskt perspektiv, undersöks vilka arbetsformer och bildtekniker eleverna anser att bildämnet karaktäriseras av, samt hur bildlärare kan anpassa bildämnet för att stärka nyanlända elevers inlärning. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet och läsutveckling - en kunskapsöversikt om det eventuella sambandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Bröchner; Anna Ocasio; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; koncentration; Läsning; Läsutveckling; Minne; Motorik; Motorisk träning;

  Sammanfattning : Översiktens syfte var att undersöka vilka effekter fysisk aktivitet har på läsutveckling. Kunskapsöversikten är ett självständigt arbete på grundnivå. Vi har sökt, analyserat och granskat forskning för att sammanställa den kunskap som gjorts kring eventuella samband mellan fysisk aktivitet och läsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare kan arbeta med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Findelius Jämsén; Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :methods; primary school; problemlösning; strategier; teaching;

  Sammanfattning : Första argument för studien är att problemlösning tar liten plats i undervisningen. Argument två för studien är att när olika lösningar synliggörs blir eleven uppmärksam på att det finns flera sätt att lösa problem. LÄS MER