Sökning: "självutvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet självutvärdering.

 1. 1. Framtidens ledare? Fråga personalen! : en studie om kontextuell kompetens och självbedömning hos svenska chefer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anni Haraldsson; Marina Pavlović; [2017]
  Nyckelord :Contextual intelligence; effective leadership; context; self-awareness; selfassessment; employees’ assessment; recruitment; contextual competence; Kontextuell intelligens; effektivt ledarskap; kontext; självmedvetenhet; självutvärdering; medarbetarbedömningar; rekrytering; kontextuell kompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagensstora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svarsamlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuellintelligens, vilket utgjorde metoden för studien. LÄS MER

 2. 2. Assessment of students knowledge regarding patients suffering from microbial induced peri-implant diseases. Survey Study at the Faculty of Odontology, Malmö University

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johanna Johansson; Nicole Stolic; [2017]
  Nyckelord :Survey; Peri-implant disease; peri-implantitis; mucositis; malmö university;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap sistaårs tandläkarstudenter och sista-termins tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola har gällande diagnos, behandling och prognos av periimplantära sjukdomar. Material och Metod En pappersenkät sammanställdes och delades ut till sistaårs tandläkar- och tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer vid IT-projekt i skolan - Baserat på införseln av ett utvärderingssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Gustafsson; Tobias Johansson; [2016]
  Nyckelord :IT-system; implementering; grundskola; självutvärdering; framgångsfaktorer; utvärderingssystem; IT-projekt; Business and Economics;

  Sammanfattning : IT i skolan har ökat de senaste åren. Det läggs mycket fokus på att integrera digitala tekniker och verktyg i skolvärlden och klassrummen. I takt med detta har även pedagogers administrativa börda ökat, dels till följd av att det integreras allt mer IT och teknologi. LÄS MER

 4. 4. Kriterier för individanpassning av matematikläroböcker : Definition och representation av tänkbara kriterier för individanpassning i matematikläroböcker för årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ninorta Hanna; Jennifer Warzocha; [2016]
  Nyckelord :matematikläroböcker; individanpassning; matematik;

  Sammanfattning : Matematikundervisning domineras av enskilt arbete i läroboken. Mycket enskilt arbete i läroboken kan bli enformigt och kan leda till sämre resultat för elever. En lärobok med möjligheter till individanpassning kan vara ett sätt att skapa möjligheter till ett mindre enformigt arbetssätt utan att frångå läroboken. LÄS MER

 5. 5. Respekt, trygghet och gemenskap – en intervjustudie om socialt och emotionellt lärande i ett musikprojekt för unga tjejer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Henriksson Spolaor; [2015]
  Nyckelord :Popkollo; personlig utveckling; tonåringar; musikprojekt; Musik; socialt och emotionellt lärande; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; musikundervisning; självförtroende; social medvetenhet Educational sciences; Music education; social and emotional learning; music; music project; adolescents; personal development; self confindence; social awareness; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge en bild av hur ett antal deltagare i ett musikprojekt för unga tonåringar har upplevt att de påverkats avseende socialt och emotionellt lärande i och med sin medverkan i projektet. I studien utforskas även vilka faktorer som enligt de medverkande har bidragit till den utveckling de upplevt. LÄS MER