Sökning: "självutvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet självutvärdering.

 1. 1. Självutvärderingsverktyget språngbrädan : En mixad studie om verktygets aktualitet inom offensiv kvalitetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Drilon Pllana; Fredrik Lohman; [2019]
  Nyckelord :springboard; self-assessment; business excellence model; quality management; continuous improvement; språngbrädan; självutvärdering; kvalitetsutvecklingsmodell; offensiv kvalitetsutveckling; ständiga förbättringar.;

  Sammanfattning : Det primära syftet med studien var att undersöka hur ett medelstort företag upplever självutvärderingsverktyget språngbrädan. Syftet var också att bidra med kunskap om forskningsläget kring språngbrädan. En mixad metod användes där datainsamlingen genomfördes genom en enkät på ett urval av företaget. LÄS MER

 2. 2. Dispelling inertia towards behavior-driven development : An assessment tool for development practice readiness

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Petäjävaara; [2019]
  Nyckelord :Agile; Autonomous team; BDD; Behavior-driven development; Development practice; Inertia; Self-assessment; Agil; Autonoma team; BDD; Beteendedrivenutveckling; Motstånd; Självutvärdering; Utvecklingsmetodik;

  Sammanfattning : Behavior-driven development (BDD) is a development practice focusing on behaviors and requirements from users and stakeholders. It is designed to develop behaviors which contribute directly to system outcomes. LÄS MER

 3. 3. Framtidens ledare? Fråga personalen! : en studie om kontextuell kompetens och självbedömning hos svenska chefer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anni Haraldsson; Marina Pavlović; [2017]
  Nyckelord :Contextual intelligence; effective leadership; context; self-awareness; selfassessment; employees’ assessment; recruitment; contextual competence; Kontextuell intelligens; effektivt ledarskap; kontext; självmedvetenhet; självutvärdering; medarbetarbedömningar; rekrytering; kontextuell kompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagensstora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svarsamlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuellintelligens, vilket utgjorde metoden för studien. LÄS MER

 4. 4. Assessment of students knowledge regarding patients suffering from microbial induced peri-implant diseases. Survey Study at the Faculty of Odontology, Malmö University

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johanna Johansson; Nicole Stolic; [2017]
  Nyckelord :Survey; Peri-implant disease; peri-implantitis; mucositis; malmö university;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap sistaårs tandläkarstudenter och sista-termins tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola har gällande diagnos, behandling och prognos av periimplantära sjukdomar. Material och Metod En pappersenkät sammanställdes och delades ut till sistaårs tandläkar- och tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer vid IT-projekt i skolan - Baserat på införseln av ett utvärderingssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Gustafsson; Tobias Johansson; [2016]
  Nyckelord :IT-system; implementering; grundskola; självutvärdering; framgångsfaktorer; utvärderingssystem; IT-projekt; Business and Economics;

  Sammanfattning : IT i skolan har ökat de senaste åren. Det läggs mycket fokus på att integrera digitala tekniker och verktyg i skolvärlden och klassrummen. I takt med detta har även pedagogers administrativa börda ökat, dels till följd av att det integreras allt mer IT och teknologi. LÄS MER