Sökning: "sjätte mervärdesskattedirektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sjätte mervärdesskattedirektivet.

 1. 1. Interpretation in Conformity with EU Law - the Case of the Financial Service Exemption in the Swedish VAT Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Omar Khalil; [2015]
  Nyckelord :financial services; exemptions; consistent interpretation; VAT; EU law; Tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mervärdeskatterätten utgör ett fullständigt harmoniserat område inom EU och medlemsstaternas lagstiftning på området är till sin helhet baserad på EU rätten. En uniform tillämpning av momsreglerna i medlemsstaterna är av stor vikt för mervärdesskattesystemets funktion. LÄS MER

 2. 2. VAT and E-services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Linders; [2013]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framväxten av elektronisk handel under 1990-talet ansågs av både OECD och EU skapa såväl förutsättningar för stora vinster för företag som stora utmaningar för skattemyndigheterna. Till sin natur är elektronisk handeln global, omedelbar, utan traditionella gränser och genomförs med relativ anonymitet . LÄS MER

 3. 3. Mervärdesskatt och skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Gustavsson; [2010]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1994 infördes en ny mervärdesskattelag. Sverige stod på tröskeln för ett EU-medlemskap och stora förändringar var att förvänta. Syftet med en ny mervärdesskattelag var att skapa en mer lättöverskådlig lag samt att närma sig EG-rätten. LÄS MER

 4. 4. Fast etableringsställe : Platsen för tillhandahållande av tjänster vid fasta etableringsställen i olika medlemsstater

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Nisha Patel; [2009]
  Nyckelord :Fast etableringsställe; platsen för tillhandahållande av tjänster; omsättningsland; fixed establishment; direktiv 2008 8 EG; the place of supply of services; artikel 43 mervärdesskattedirektivet; artikel 9.1 sjätte mervärdesskattedirektivet;

  Sammanfattning : Denna studie avser att besvara var mervärdesbeskattning sker, ur ett EG-rättsligt perspektiv, vid tjänstehandel till en beskattningsbar person med flera fasta etableringsställen i olika medlemsstater. Tjänsterna förvärvas vid den plats där den beskattningsbara personen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet men tillhandahålls den beskattningsbara personens olika fasta etableringsställen. LÄS MER

 5. 5. En studie om tillämpningen av genomsynsprincipen respektive skatteflyktslagen : Regeringsrätten och EG-domstolen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Karolina Nilsson; Malin Olsson; [2007]
  Nyckelord :genomsynsprincipen; skatteflyktslagen; legalitetsprincipen; EG-rätt;

  Sammanfattning : Sveriges inträdelse i EU år 1995 har påverkat skatterätten. Särskilt inom de delar som styrs av EG-direktiv, som till exempel sjätte mervärdesskattedirektivet. EG-rätten är direkt tillämplig i medlemsländerna och den har företräde framför nationella lagar. LÄS MER