Sökning: "sjöbefäl"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet sjöbefäl.

 1. 1. Electronic Chart Display Information System : En kvalitativ studie om användarnas upplevelser av ruttplanering i ECDIS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Christoffer Zachau; Erik Säfström; [2018]
  Nyckelord :ECDIS; arbetsbelastning; ruttplanering;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks den upplevda arbetsbelastningen vid ruttplanering i ECDIS. Syftet med studien är att undersöka hur svenska däcksbefäl inom handelssjöfarten upplever arbetsbelastningen vid ruttplanering med ECDIS. LÄS MER

 2. 2. En genuskodad arbetsplats : En studie om den genuskodade arbetsplatsen ombord på fartyg.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Frida Hultberg; Jesper Sigertun; [2017]
  Nyckelord :Ship; Maritime; Female Nautical Officer; Gender bias workplace; Maledominated workplace; Fartyg; Sjöfart; Kvinnlig nautiker; Kvinnligt sjöbefäl; Genuskodad arbetsplats; Mansdominerad arbetsplats;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker kvinnors upplevelser av att arbeta på en genuskodad arbetsplats. Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i hur kvinnor upplever arbetet ombord på fartyg gentemot en genuskodad landbaserad verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Efter sjökaptensexamen : 2010-talets sjöbefäl i arbetslivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Carlson; Johannes Ljung; [2017]
  Nyckelord :Maritime business; Master Mariner´s degree; employment market; occupation; mixed-mode study; Sjöfart; sjökaptensexamen; arbetsmarknad; sysselsättning; mixed mode-studie;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar att beskriva hur arbetsmarknaden för sjökaptensexaminerade från examensåren 2010, 2013 och 2016 ser ut. Här redogörs skillnader och likheter mellan såväl de tre examensåren som svenska lärosäten med sjökaptensutbildning. LÄS MER

 4. 4. LEDARSKAP TILL SJÖSS – ENDIMENSIONELLT? : - Finns det utrymme för ett feminint ledarskap på en arbetsplats där majoriteten är män?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Gustavsson; Johan Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Swedish officers; transformal leadership; transactional leadership; organizational culture; Svenska sjöbefäl; transformellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nästa generation av svenska sjöbefäl förhåller sig till det transformella respektive transaktionella ledarskapet till sjöss och om det råder skillnader i detta förhållandesätt könen emellan. Den teoretiska referensramen är baserad utifrån det transformella och det transaktionella ledarskapsstilarna. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapet till sjöss - En kvalitativ intervjustudie om svenska sjöbefäls syn på ledarskap till sjöss

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Sandström; Ebru Yilmaz; [2016-10-06]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarskap till sjöss; sjöbefäl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER