Sökning: "sjöfarare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sjöfarare.

 1. 1. Livslång karriär till sjöss : En studie om motivation, livsval och vad som lockar den unga sjömannen att stanna inom yrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Louise Falk; Sanne Joosten; [2020]
  Nyckelord :Maritime sector; generations; nautical officer; defection; retain; well-being; career; go ashore; shipping; Sjöfartssektorn; generationer; sjöbefäl; avhopp; behålla; trivsel; karriär; gå iland; sjöfart;

  Sammanfattning : Det finns studier som visar att sjöfarten har svårt att bibehålla unga sjöfarare inom sjömansbranschen. Forskning visar att yngre sjömän har en större tendens att avbryta sin karriär till sjöss och är mer receptiva för erbjudande från landbaserade arbetsplatser än de äldre sjömännen. LÄS MER

 2. 2. Att växa upp i en sjöfartsfamilj : Hur unga vuxna upplevt sin uppväxt med en periodvis bortavarande förälder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alexander Kindsjö; Daniel Hermander; [2019]
  Nyckelord :Young adults; seafarers; seamen; intermittent parental absence; seafaring family; family dynamics; upbringing; maritime industry; Unga vuxna; sjöfarare; periodvis bortavaro av förälder; frånvarande förälder; frånvaro; sjöfartsfamilj; sjöfararfamilj; familjedynamik; uppväxt; sjöfart;

  Sammanfattning : I en sjöfartsfamilj kretsar mycket av vardagen kring de olika perioderna i sjöfararens yrke - hemmaperioder, bortaperioder och perioderna kring hemkomst och avresa. Det finns undersökningar på hur sjöfararen och dennes partner upplever dessa perioder men det saknas kunskap om hur det är att växa upp i en sjöfartsfamilj. LÄS MER

 3. 3. Vid första ögonkastet : Bedöms tatuerade annorlunda?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara-Pia Östman; [2017]
  Nyckelord :Tatueringar; Perception; Personlighet; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Människor har länge burit tatueringar men av olika skäl. Tatueringar har ofta förknippats med sjöfarare, kriminella och framför allt män. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida en man respektive kvinna uppfattas olika beroende på om de är tatuerade eller inte. LÄS MER

 4. 4. Gott sjömanskap : En undersökning ur det straffrättsliga perspektivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Timmy Torstensson Reifner; Nicklas Lilja; [2017]
  Nyckelord :Good seamanship; negligence; inattention.; Gott sjömanskap; oaktsamhet; ringa oaktsamhet; vårdslöshet; sjölagen.;

  Sammanfattning : Att argumentera till sjöss med andra sjöfarare tillhör det normala och de flesta har fått höra att de inte agerat på ett sådant sätt som är förenligt med gott sjömanskap. Vad det innebär att förfara med gott sjömanskap är svårt att sätta ord på och kan ha sin förklaring i att begreppet saknar legal definition. LÄS MER

 5. 5. Sjöräddning av migranter i Medelhavet : En jämförelse mellan teori och verklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Joel Arvidsson; William Andersson; [2016]
  Nyckelord :Search and rescue; mixed migration; IAMSAR Vol. III; Sjöräddning; migranter; IAMSAR Vol. III;

  Sammanfattning : Flyktingströmmarna över Medelhavet har de senaste åren ökat dramatiskt. Dessa migranter och flyktingar har oftast färdats i undermåliga farkoster, vilket i flera fall lett till att de hamnat i sjönöd. Detta har i sin tur resulterat i att ett stort antal fartyg engagerats i att undsätta dessa människor. LÄS MER