Sökning: "sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet sjöfart.

 1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Influence of current harmonics on the degradation of the catalyst coated membrane in PEMFC

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Evelina Ahlén Norberg; [2022]
  Nyckelord :Proton Exchange Membrane Fuel Cell; Ripple Current; Current Harmonics; Degradation; Marine transportation; Polymerelektrolytbränslecell; Rippelström; Strömoscillation; Åldring; Sjötransport;

  Sammanfattning : Sjöfarten är idag dominerad av förbränningsmotorer som är beroende av fossila drivmedel. Elektrifiering är en av huvudstrategierna för att möjliggöra fossilfri energiförsörjning inom internationell sjöfart. LÄS MER

 3. 3. Drönares praktiska tillämpning för leveranser till fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jonatan Cederlöw; [2022]
  Nyckelord :Drone; UAV; Vessel; Delivery; Transportation; Marine shipping; Provisioning vessels; Drönare; UAV; Fartyg; Leverans; Sjötransport; Sjöfart; Provianteringsfartyg;

  Sammanfattning : Studien undersöker i vilken mån man kan anpassa drönares funktion till leveranser av varor till fartyg i form av intervjustudier. Arbetet berör den ekonomisk vinning jämfört med de provianteringsfartyg som annars genomför denna transport samt de aspekter som handlar om drönaroperatörens inverkan på denna typ av tjänst. LÄS MER

 4. 4. Autonomus sea trade, possibility for the near future? : A study on the possibility and probability of unmanned vessel trade, economical sustainability and willingness from ship and cargo owners.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Albert Modin; [2022]
  Nyckelord :sea trade; autonomous; maritime; shipping;

  Sammanfattning :  The advanced technology has influenced every industry including the automotive sector, communication industry, maritime, and electronic sector. Through a qualitative research method this study aims to explore the possibility of employing unmanned and automated sea vessels in sea trade along with its major benefits and challenges to get a clearer view of where and when unmanned and automated sea vessels is going to change the future of the maritime sector. LÄS MER

 5. 5. Utbyte av larmsystem på M/S Calmare Nyckel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Daniel Rönn; Ola Olsson; Herman Löfberg; [2022]
  Nyckelord :M S Calmare Nyckel; Maskinlarmsystem; Vaktlarm; WAGO; e!cockpit; kravspecifikation.;

  Sammanfattning : Examensrapporten redovisar resultatet av ett uppdrag från Linnéuniversitetet gällande utbyte och modernisering av ett felfungerande maskinlarmsystem på M/S Calmare Nyckel, ett utbildningsfartyg utan klasscertifikat, för nationell sjöfart. Uppdraget påbörjades med en kravsammanställning som hanterade både beställarkrav och externa krav från myndigheter och andra gällande regelverk. LÄS MER