Sökning: "sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet sjöfart.

 1. 1. Sjöfartens betydelse för ett fungerande Sverige - En studie över Sveriges krisberedskap vid avbrott i sjöfarten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jönsson; Julia Hilltorp; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då den pågående Covid-19-krisen uppmärksammat hur känslig handeln och företagens värdekedjor ärför störningar, har intresse kring Sveriges sjöfart och krisberedskap väckts. Genom en fördjupninginom detta område, vill vi med denna rapport belysa Sveriges beroende av sjöfarten. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Hansson; Lina Olofsson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Importhamn; Transportinköp; Containerimport; Hamnval; Branschsegment; Framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. LÄS MER

 3. 3. Håll koll på trossen : Omgivningsmedvetenhet på förtöjningsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Phatthaphon Koedphaibun Jörgensen; [2020]
  Nyckelord :Mooring; situational awareness; risk; maritime; risk area; Förtöjning; omgivningsmedvetenhet; risk; sjöfart; riskområde;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka omgivningsmedvetenhet hos besättningsmedlemmar som arbetar vid förtöjningsplatser. Olyckor vid förtöjning sker varje år. LÄS MER

 4. 4. ”Vet du, jag är så pank” : Ett mikrohistoriskt perspektiv på sjömanshushållets organisering och ekonomi på Åland vid sekelskiftet 1900, åren 1899 – 1904

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Hannah Sumelius-Nordin; [2020]
  Nyckelord :Åland; 1900; sjöfart; ekonomi; hushåll; sjömanshustru;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med ett mikrohistoriskt perspektiv undersöka organisering av arbete och ekonomi inom sjömanshushåll på Åland vid sekelskiftet 1900. Undersökningen fokuserar på hur fördelningen av arbetsuppgifter såg ut i hushållet samt på vilket sätt man respektive hustru bidrog till hushållets ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter för vätgas till sjöss : En introduktion för vätgas och bränslecellen till sjöfarten

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :William Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Vätgas; Bränsleceller; LH2; Elektrolys; Reformering;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om vätgasens implementation inom den marina sektorn, med hänsyn till bland annat riskfaktorer, egenskaper hos ämnet samt ekonomiska utmaningar. Syftet med detta arbete var att skapa en lättöversiktlig bild över hur pass lämplig användandet av vätgas skulle vara inom dagens sjöfart. LÄS MER