Sökning: "sjöfartshögskola"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet sjöfartshögskola.

 1. 1. Säkerhetsövningar ombord : En statistisk undersökning om studenters upplevelser av säkerhetsövningar ombord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Larrson; Viktor Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetsövningar; kvalitet; SOLAS; sjöfart; säkerhet;

  Sammanfattning : Det levs ett isolerat liv till sjöss, det är därför viktigt att besättningen är tränade inför eventuella nödsituationer. Syftet med detta arbete är att kartlägga hur studenterna vid Kalmars Sjöfartshögskola har upplevt kvaliteten av säkerhetsövningarna de genomfört under sin fartygsförlagda utbildning. LÄS MER

 2. 2. Taktiskt ruttutbyte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Markus Thornberg; David Manukyan; [2017]
  Nyckelord :COLREGS; Radar; ARPA; AIS; VHF; TSS; EPD; CPA; Ruttutbyte; STM MONALISA; Kalmars Sjöfartshögskola; Ship Trafic Management;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har gjort att nya möjligheter har tillkommit för att säkra framförandet av fartyg och effektivisera ruttplaneringen. Ett av de effektiviseringssäten som för närvarande utvecklas är ruttutbyte. LÄS MER

 3. 3. Ny som kapten på ett litet fartyg : Att föra befäl ombord på ett fartyg man saknar tidigare erfarenhet från

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Bernekorn; [2016]
  Nyckelord :Sjöfart; yrkeskunnande; nyutexaminerad; utbildning; kompetens;

  Sammanfattning : Efter att ha tagit examen från det fyraåriga sjökaptensprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola söker vissa studenter anställning som befälhavare på ett fartyg under 70 brt trafikerandes inre fart. Utbildningen är utformad till att i första hand ge studenterna de förutsättningar som krävs för en anställning som styrman ombord på ett större fartyg. LÄS MER

 4. 4. Lämplighetsbedömning inom transportsektorn : En studie av bruket av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre yrkesutbildningar i Sverige

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sanna Leandersson; Paula Nilsson; [2016]
  Nyckelord :lämplighet; lämplighetsbedömning; lämplighetstest; antagning; sjöbefäl; sjöfartshögskola;

  Sammanfattning : I samband med antagning till sjöbefälsutbildningen vid sjöfartshögskolorna i Sverige görs idag ingen bedömning av studenters psykologiska lämplighet. Piloter och lokförare, som i sina yrken har ett liknande ansvar, genomgår utförliga tester och bedömningar av psykologisk lämplighet innan antagning till utbildning. LÄS MER

 5. 5. Sjöbefälsutbildning och kvinna- en kvalitativ undersökning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Tobias Thyrén; Dan Johansson; [2014]
  Nyckelord :sjöfartshögskola; samarbete; jämn könsfördelning; studietid;

  Sammanfattning : Endast 25 % av studenterna vid Sveriges universitet och högskolor läser kurser som har en jämn könsfördelning. Sjöfartshögskolan i Kalmar är inget undantag från att kvinnor generellt väljer utbildningar inom vård, skola och omsorg medan männen väljer yrken inom teknik. LÄS MER