Sökning: "sjörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet sjörätt.

 1. 1. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER

 2. 2. Rise of the Machines – Legal analysis of Seaworthiness in the context of autonomous shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Kirchner; [2019]
  Nyckelord :sjörätt; transporträtt; maritime law; autonomous ship; seaworthiness; cyber security; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, technological developments have been the focal point of the discussion in the shipping industry. The two main topics have been a general discussion on IT security and a discussion about autonomous ships. LÄS MER

 3. 3. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER

 4. 4. Avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS) i Sverige – en rättslig studie i ljuset av den stundande klimatkrisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicki Carnbrand Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Miljörätt; Energirätt; EU-rätt; Sjörätt; Internationell rätt; CCS; Koldioxidlagring; Klimatet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS) är en intressant teknologi med förmågan att minska klimatpåverkande utsläpp inom industrisektorn. Denna teknik framhävs regelbundet på både internationell och nationell nivå som ett nyckelbidrag i kampen mot klimatförändringarna, bland annat förespråkas CCS-teknikens nödvändighet av både EU och IPCC. LÄS MER

 5. 5. The Future of Carriage of Goods by Sea: A Legal Analysis of Electronic Bills of Lading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanif Rajabi; [2019]
  Nyckelord :Law; Maritime Law; Transportation Law; International Private Law; Sjörätt; Transporträtt; Rotterdam; Bills of Lading; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commercial carriage of goods by sea is a vital part of global trade. Considering how the planet is constructed, this is unlikely to change. While technological advances are constantly made, the maritime sector has been limited due to lack of a modern legal framework covering electronic transport records. LÄS MER