Sökning: "sjörestaurering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sjörestaurering.

 1. 1. Aluminiumbehandling som sjörestaureringsåtgärd i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maja Sellergren; [2022]
  Nyckelord :Aluminum treatment; lake restoration; algal blooms; Bayesian decision analysis; Aluminiumbehandling; sjörestaurering; algblomning; bayesiansk beslutsanalys;

  Sammanfattning : Stora och Lilla Ullfjärden är två sjöar som tillhör den innersta delen av en vik i Mälaren. Här har den höga fosforbelastningen länge varit ett problem då den leder till kraftig algblomning varje år. LÄS MER

 2. 2. Effekter av vattennivåförändringar i sjön Gästern

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Fyhr; [2008]
  Nyckelord :Torvuppflytning; sjörestaurering; vassdöd;

  Sammanfattning : Sjön Gästern ligger i Oskarshamns kommun och är hydrologiskt påverkad av sjösänkningar, den senaste fullbordades 1924. Efter det har sjön vuxit igen med bladvass (Phragmites australis). Sjön håller nu på att restaureras, genom att höja vattennivån förväntas ett vassavdöende så att större klarvattenytor återskapas. LÄS MER