Sökning: "självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet självkänsla.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalia Olsson; Frida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; first year; newly graduated nurses; nursing; stress; Första året; nyutexaminerade sjuksköterskor; omvårdnad; stress; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: För den nyutexaminerade sjuksköterskan kan den första tiden i yrket upplevas som utmanande och påfrestande då förväntningarna inte alltid möter verkligheten. Stress är ett ofta förekommande fenomen inom sjuksköterskeyrket och kan manifestera sig på en rad olika sätt. LÄS MER

 2. 2. SAMBANDET MELLAN INSTAGRAMANVÄNDANDE, SJÄLVKÄNSLA OCH PERSONLIGHET

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Shiler Rahimi; August Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Instagram; self-esteem; personality; Instagram; självkänsla; personlighet;

  Sammanfattning : The use of social media increases and is a natural part of many people's life. The impact of social media on our mental health is a current topic, but yet a relatively new research area. The aim of the study was to investigate whether there is any relationship between the use of Instagram and self-esteem. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters föreställningar om personer med psykisk sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Antonia Anderson; Louise Vedin; [2020]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Stigma.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Hälsoskillnader där psykisk ohälsa hos specifika och mer utsatta grupper är vanligt. De svårigheter och utmaningar som en person med psykisk sjukdom möter, kan omfatta hela dennes liv. LÄS MER

 4. 4. Ett lidande i det tysta : En litteraturstide om kvinnors upplevelser av hur endometrios påverkar det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Sohlberg Johansson; Matilda Flygt; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; Kvinnor; Lidande; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen lever idag ca 10–15 procent av alla fertila kvinnor med endometrios. Symtom som kännetecknar sjukdomen är buksmärta, samlagssmärta, trötthet och energilöshet. LÄS MER

 5. 5. ATT KÄNNA SIG ANNORLUNDA : En litteraturstudie om barns upplevelser av att leva med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emil Piri; Malin Österberg; [2020]
  Nyckelord :children; diabetes mellitus type 1; experiences; barn; diabetes mellitus typ 1; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Diabetes mellitus typ 1 är den vanligaste typen av diabetes hos barn. Barn med kronisk sjukdom upplever att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter på grund av sitt hälsotillstånd. Barn är ofta rädda när de får sin diagnos eftersom de inte vet vad diabetes är. LÄS MER