Sökning: "självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet självkänsla.

 1. 1. “Kropp och själ hör ihop, det går inte att separera” : Fysioterapeuters upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Othberg; André Leo; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Fysioterapeut; Upplevelser; Ätstörningsvård; Ätstörning;

  Sammanfattning : Introduktion: Ätstörning är ett samlingsnamn för flertalet psykiatriska diagnoser som är kopplade till mat, vikt och uppfattningen av sin kropp. Kvinnor är dem som drabbas främst, då de anses utgöra 90% av fallen. Behandlingen består av en teambaserad insats av b.la läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att leva med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Flyman; Johanna Kamstedt; [2019]
  Nyckelord :Experience; fibromyalgia; patient; Erfarenhet; fibromyalgi; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 2 - 4 % av befolkningen, varav 80 % kvinnor. Trots att sjukdomen beskrevs redan under tidigt 1800-tal, under andra alias, är orsaken fortsatt nebulös. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever patienter med självskadebeteende bemötandet inom vården? : "Men jag skär mig inte för att dö, utan för att överleva" (Pålsson, 2004, s.11)

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Annika Cederberg Persson; Emelie Selander; [2018]
  Nyckelord :Autobiography; Care experiences; Mental illness; Self-harm; Psykisk ohälsa; Självbiografi; Självskadebeteende; Vårdupplevelser;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is growing rapidly today, with a population that is getting worse within a younger age. Parts of mental illness is linked to what we callself-harm, or self-mutilation. LÄS MER

 4. 4. Självkänsla : En studie om barns självkänsla i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Rosenius; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; känslor; metakontrakt; RIG; självkänsla; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur förskollärare definierar självkänsla och hur de beskriver självkänslans betydelse för individen. Min avsikt var också att skapa en förståelse för hur arbetet i verksamheten kan påverka barns självkänsla. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård på ett hospice i ett utvecklingsland – en observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alice Lejla Aghajan ghazi; Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; environment; meals; nursing documentation; infection control; hospice; developing country; observation study; health care workers; Palliativ vård; miljö; måltider; dokumentation; hygien; hospice; utvecklingsland; observationsstudie; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Background: The aim of palliative care is to keep the quality of life by integrating a person-centered care at the end of life. Palliative care and hospice care do not focus only on symptoms and medication. Self-esteem, dignity and support were major components for the patient at the end of life. LÄS MER