Sökning: "självpresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet självpresentation.

 1. 1. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 2. 2. I think we should have a group discussion about it : Konstruktioner av Sverige och svenskhet i Eurovision Song Contest

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Magdalena Sahlén; [2019]
  Nyckelord :Eurovision Song Contest; Sverige; svenskhet; föreställd gemenskap; lekfull nationalism;

  Sammanfattning : När Sverige är värdland för Eurovision Song Contest ges de en möjlighet att visa upp och presentera sitt land för en hel värld. Uppsatsens syfte är att undersöka hur föreställningar om Sverige och svenskhet konstrueras och reproduceras genom Eurovision Song Contest. LÄS MER

 3. 3. Konsten att vara homosexuell på Grindr : En intersektionell studie om begärlighet och gränsdragningar inom queera män digitala dejtingkultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktor Asplund; [2019]
  Nyckelord :hegemonisk maskulinitet; queer; gaycommunityt; Grindr; dejtingkultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur queera män praktiserar och förhåller sig till gränsdragningar kopplade till genusuttryck, etnicitet och ålder i sin digitala dejtingkultur, främst på Grindr. Tidigare forskning visar att olika kroppsliga egenskaper ofta leder till gränsdragningar och vad som anses som begärligt och inte på Grindr, att ha preferenser och att fördöma andra män som inte faller inom dessa. LÄS MER

 4. 4. Influencers: Sälj en grej med en tjej eller en tjej som en grej?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Carleson; [2018]
  Nyckelord :influencer; medierepresentation; instagram;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka vilken roll kvinnliga influencers spelar för representationen av kvinnor i medier, samt vilken betydelse detta har inom den rådande, feministiska diskursen. Genom en semiotisk bildanalys av bilder publicerade av svenska, kvinnliga influencers på det sociala mediet Instagram, och utifrån teorier om kapital, självpresentation och representation, kan två betydande resultat redovisas. LÄS MER

 5. 5. Du Är Vad Du Delar : En kvalitativ studie i hur tre svenska mikro- influencers på Instagram ser på sin roll i och med kommersialiseringen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Felicia Freedman Skiöld; Saba Hossein-Chi; [2018]
  Nyckelord :qualitative research interview; influencers; instagram; social media; convergence; participant culture; self-presentation; opinion maker; commercialization; digitization; fashion; beauty; advertising; collaborations; micro-influencers; kvalitativ forskningsintervju; influencers; Instagram; sociala medier; konvergens; deltagarkultur; självpresentation; opinionsbildare; kommersialisering; digitalisering; mode; skönhet; annonsering; samarbeten; mikro-influencers;

  Sammanfattning : Det digitala samhället kännetecknas av konstant utveckling och snabb föränderlighet, vilket har skapat rollen influencer: En person som används av företag och varumärken för att marknadsföra produkter eller tjänster. Denna studie fokuserar särskilt på influencerns egen bild av sitt yrke och genom att tematisera frågor utifrån teorier rörande kommersialisering, självpresentation, deltagarkultur och opinionsbildning. LÄS MER