Sökning: "sje-ljud"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sje-ljud.

  1. 1. Finns det något samband mellan andraspråksinlärares uttal och stavning i svenska? – en undersökning om hur uttal och stavning påverkar varandra

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Johanna Vitikka; [2009-06-25]
    Nyckelord :andraspråksinlärare; uttal; stavning;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks en grupp andraspråksinlärares uttal och stavning för att se om det finns något samband mellan avvikande uttal och stavning i svenska. Det är elevernas hantering av vokaler, tje-ljud, sje-ljud, ng-ljud samt i några fall hantering av r/l i uttal av olika ord som undersöks och jämförs med elevernas stavning av samma ord. LÄS MER