Sökning: "sjuk förälder"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden sjuk förälder.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att möta barn som anhöriga inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Fredriksson; Hamideh Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :barn som anhöriga; sjuksköterskans upplevelse; palliativ vård;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor inom den palliativa vården möter ständigt anhöriga och barn som anhöriga. Barn som har en svårt sjuk förälder i det palliativa skedet är i stort behov av stöd och information. Det ligger på sjuksköterskans ansvarsområde att vara en samtalspartner och att arbeta utifrån ett etiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Dahmm; Rebecka le Comte; [2020]
  Nyckelord :barn; förälder; cancer; upplevelse; känslor; hantering;

  Sammanfattning : Årligen drabbas uppskattningsvis 60 000 svenskar av cancer, varav 11 000 av dessa har barn under 18 år. Barn påverkas på många olika sätt när en förälder blir allvarligt sjuk och tidigare forskning visar att dessa barn ofta lider av psykologiska och beteendemässiga problem så som ångest, depression, skuldkänslor och uppvisade svårigheter i skolan. LÄS MER

 3. 3. När en förälder får cancer – Hur hanterar familjen informationen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Johansson; Ingrid Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :cancer; föräldrar; barn; besked; familjecentrering; kommunikation; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som förälder få veta att man har cancer är svårt. Utöver att själv behöva sätta sig in i situationen har man dessutom ett ansvar att informera sina barn och göra dem delaktiga och trygga. När en förälder är sjuk innebär det förändringar för barnet och dess liv. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Meche Holmstedt-Lewis; Malin Schwerdfeger; [2019]
  Nyckelord :barn som anhörig; distriktssköterskans upplevelser; hemsjukvård; palliativ vård; sjuk förälder; distriktssköterskans ansvar; att möta barn;

  Sammanfattning : Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. LÄS MER

 5. 5. Barn som anhöriga : Sjuksköterskan i mötet med barn som anhöriga - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Madelene Johansson Pihl; Tove Lantz; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; barn som anhöriga; sjuk förälder; delaktighet; stöd;

  Sammanfattning : Barn befinner sig i olika utvecklingsstadier och mognadsnivåer under uppväxten. Att vara barn och anhörig till en sjuk förälder kan skapa oro och osäkerhet, därför är det av vikt att sjuksköterskan stödjer och informerar barnet. Barn har enligt lag rätt att få stöd och information kring sin sjuka förälder. LÄS MER