Sökning: "sjukdomsbeteende"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sjukdomsbeteende.

 1. 1. Subjective Well-Being and Biomarkers of Health : The Relationship between Subjective Well-Being, The immune system and Hypothalamic-Pituitary Adrenal Axis Activation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanda-Wictoria Catibusic; [2017]
  Nyckelord :Subjective well-being; Positive affect; biomarkers; inflammatory cytokines; HPA axis; Interleukin 6; C-reactive protein; Cortisol; Subjektivt välbefinnande; Positiv affekt; biomarkörer; inflammatoriska cytokiner; HPA- axeln; Interleukin-6; C-reaktivt protein; Kortisol;

  Sammanfattning : An association between inflammation and mood deterioration has been proposed as a potential explanatory mechanism underlying many pathologies. Previous research attributes this consistently reoccurring connection between inflammation and psychopathology that is often reported within the literature, to a relationship between the HPA axis, the body’s stress response system and the immune system. LÄS MER

 2. 2. Changes in the behaviour of sheltered cats when coping with a new environment: focus on individuality and effects on sickness behaviour

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lena Skånberg; [2014]
  Nyckelord :cats; welfare; stress; behaviour; environmental change;

  Sammanfattning : Environmental change, such as an arrival to a cat shelter, is something that has been seen to affect the domestic cat by increasing stress levels and sickness behaviours e.g. food deprivation and diarrhoea, and thereby jeopardise its welfare. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till fördröjd vårdkontakt hos kvinnor som insjuknat i en akut hjärtinfarkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Myriam Saadoun; Anna Kjellin; [2012]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; akut coronar syndrom; könsfaktorer; sjukdomsbeteende; tidsfaktorer; sjukdomsattityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att kvinnor har en fördröjd vårdkontakt vid insjuknandet av en akut hjärtinfarkt. Vid insjuknandet av en akut hjärtinfarkt krävs snabb vårdkontakt för att minska skadan på hjärtmuskeln och risk för död. Den fördröjda vårdkontakten hos kvinnor kan bidra till fysisk och emetionellt lidande. LÄS MER

 4. 4. Kulturella skillnader och problem som kan uppstå vid vård av personer med annan kulturell bakgrund : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Evelyn Olofsson; Angelika Makhunova; [2005]
  Nyckelord :multicultural nursing; transcultural nursing; migrants; ethnic; immigrants; culture; nurse-patient relationship;

  Sammanfattning : Migration ökar i hela världen och det svenska samhället omformas från ett samhälle med ett fåtal etniska inslag till ett samhälle med över hundra nationaliteter, språk och många religioner. Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom. LÄS MER