Sökning: "sjukdomslidande livslidande vårdlidande katie eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sjukdomslidande livslidande vårdlidande katie eriksson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johan Yahya Alzghoul; [2018]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Women; Experience; Fibromyalgi; Kvinnor; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en livslång sjukdom med en okänd bakgrund. Smärtan bedöms som ett av de grundläggande symtomen vid fibromyalgi som påverkar rörelseförmågan och patienten får svårigheter i att röra kroppen. Sjukdomen drabbar cirka två procent av världens befolkning och 75–85 procent av de drabbade är kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Att drabbas av skada orsakad av hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt av patienters upplevelser av att drabbas av vårdskada

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anete Tsioki; Mattias Vogel; [2017]
  Nyckelord :Adverse event; Medical error; Patients experiences; Suffering related to helthcare; Vårdskada; Patienters upplevelser; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är vanligt förekommande i både svensk och utländsk sjukvård. Överlag bidrar vårdskadorna med flera dygns förlängda vårdtider och upptar ett stort antal vårdplatser. Detta upptar resurser och kostar samhället många miljarder kronor varje år. LÄS MER

 3. 3. Sexualitet efter gynekologisk cancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Johansson; Amila Jusufovic; [2017]
  Nyckelord :caring; experiences; informational needs; sexuality; suffering; women; informationsbehov; kvinna; lidande; omvårdnad; sexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gynekologisk cancer är en samlingsterm för flera olika cancersjukdomar som drabbar kvinnors könsorgan och reproduktiva system. Både sjukdom och behandling påverkar kvinnornas sexualitet på flera plan, både fysiskt, psykiskt så väl som socialt. Kvinnornas upplevelser kan kopplas till lidande i olika former. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med medfött hjärtfel : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Vanessa Lemner; Malin Lingvall; [2014]
  Nyckelord :Congenital heart disease; experience; parents; suffering; Föräldrar; lidande; medfött hjärtfel; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtfel tillhör de vanligaste missbildningarna hos levande födda barn. De stora framstegen inom hjärtkirurgin har lett till att fler barn överlever. Att få ett barn med medfött hjärtfel är väl dokumenterat som en mycket stressig upplevelse familjen. LÄS MER

 5. 5. Att leva med endometrios : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Lina Arthana; Jenny Hedlöf; [2013]
  Nyckelord :Endometriosis; pain; experience; suffering; Endometrios; smärta; upplevelse; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanligt förekommande gynekologisk sjukdom som ofta förorsakar lidande. Trots det får drabbade kvinnor ofta vänta länge på diagnos, rätt vård och behandling. Sjukdomen har en komplex sjukdomsbild som skiljer sig åt och på olika sätt påverkar kvinnornas liv. LÄS MER