Sökning: "sjukersättning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet sjukersättning.

 1. 1. När det maskinella ersätter det mänskliga : Digitaliseringens effekter på Försäkringskassan i Borås stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Niclas Rashid; Shend Grajqevci; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; e-förvaltning; försäkringskassan; tjänstemän; offentlig myndighet; automatiserade system; Borås; verksamhetsförändring;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett nytt fenomen och introducerades in till offentliga myndigheter vid 1970-talet. Med digitaliserade system kan de offentliga myndigheterna reformera sig till en mer effektiv, och komplett myndighet. De kan då utföra sina uppgifter med högre kvalité och kortare tidsintervaller. LÄS MER

 2. 2. Laget Sverige : En etnografisk studie av de människor som nekats sjukersättning av Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Lina Garphult; [2018]
  Nyckelord :Försäkringskassan; medborgarskap; makt; motstånd; Foucault; människovärde; sociala rättigheter.;

  Sammanfattning : The study aims to analyze claimants encounter with Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) drawing on theories of power. It investigates how this contact has affected the claimants’ view of themselves as contributing citizens. LÄS MER

 3. 3. Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen - en analys av regionala variationer inom Försäkringskassan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Terese Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns regionala variationer avseende felaktiga utbetalningar inom den svenska socialförsäkringen. Stora belopp betalas årligen ut felaktigt från den svenska socialförsäkringen. LÄS MER

 4. 4. Bevisprövning och utredningsskyldighet : i mål om sjukersättning - en probleminventering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Ahlstedt; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjukförsäkringen, vilka aktörer vinner och vilka försvinner? Arbetsrelevanta och folkhälsovetenskapliga aktörer inom sjukförsäkringsfrågan utifrån remissväsendet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madelene Zwahlen; [2014-03-21]
  Nyckelord :Svensk sjukförsäkring; aktörsinflytande i policyprocessen; remissväsendet; folkhälsa; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet i denna uppsats är att redogöra för folkhälsovetenskapliga och arbetsrelevanta aktörers inflytande och förmåga att vinna gehör i propositionen ”från sjukersättning till arbete” (Prop. 2007/8:124). LÄS MER