Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 11 - 15 av 95 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 11. Patienters upplevelse av Basal Kroppskännedom efter avslutad behandling : En kvalitativ intervjustudie speglad ur socialkognitiv teori

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Lilja; Ola Nässén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Basic Body Awereness Therapy (BBAT) is a treatment developed to treat different kinds of psychiatric diagnoses, but also to prevent the emergence of any other unhealthy conditions. The treatment is aimed to increase the body control and conscious breathing but also requires mental awareness. LÄS MER

 2. 12. Tillbaka till ett aktivt liv : En enkätstudie om motivation hos knäskadade idrottare till rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nathalie Holmström; [2014]
  Nyckelord :Rehabilitering; sjukgymnastik; motivation; främre korsbandet; ACL; skada; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar idrottare med en främre korsbandsskada till rehabilitering. Ytterligare ett delsyfte var att undersöka vad som motiverar dessa idrottare till fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 13. Undersköterskors erfarenhet av delaktighet i rehabilitering inom slutenvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Beskow; Elinor Larsson; [2014]
  Nyckelord :nursing staff; physiotherapy; social cognitive theory; qualitative research; fysioterapi; kvalitativ forskning; sjukgymnastik; socialkognitiv teori; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rehabilitering inom slutenvården innefattar ett samarbete mellan undersköterska och sjukgymnast. Undersköterskor har en viktig roll i rehabiliteringen men det saknas forskning om deras uppfattningar kring sin roll. LÄS MER

 4. 14. Allmänhetens uppfattning om sjukgymnasters respektive fysioterapeuters arbetsområden och behandlingsmetoder : En tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fanny Larsson; Katarina Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Medicine; Medicin; Fysioterapi; namnbyte; remissfrihet; sjukgymnastik; yrkestitel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Kunskap och preventiva åtgärder som kan motverka utvecklingen av delirium hos intensivvårdspatienter : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Karlund; Karin Holmberg Olausson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Delirium innebär en påfrestning för patienten och medför förlängd vårdtid, ökad mortalitet och ökade samhällskostnader. Som intensivvårdssjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om tillståndet och om preventiva åtgärder. LÄS MER