Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 11 - 15 av 92 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 11. Allmänhetens uppfattning om sjukgymnasters respektive fysioterapeuters arbetsområden och behandlingsmetoder : En tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fanny Larsson; Katarina Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Medicine; Medicin; Fysioterapi; namnbyte; remissfrihet; sjukgymnastik; yrkestitel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Kunskap och preventiva åtgärder som kan motverka utvecklingen av delirium hos intensivvårdspatienter : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Karlund; Karin Holmberg Olausson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Delirium innebär en påfrestning för patienten och medför förlängd vårdtid, ökad mortalitet och ökade samhällskostnader. Som intensivvårdssjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om tillståndet och om preventiva åtgärder. LÄS MER

 3. 13. Gamification inom hälsa : Inriktning på sjukgymnastik/ fysioterapeut kontexten 

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Maria Karlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälsofrågan har blivit betydelsefull över världen. Med en plattform som exempelvis smartphone kan begreppet gamification förstärka möjligheterna till beteendeförändringar och läkarbehandlingar. Gamification är ett relativt nytt begrepp som använder spelelement och speldesigntekniker som appliceras i annan kontext än spel. LÄS MER

 4. 14. Sjukgymnasters användning av djup nackmuskelträning vid behandling av nacksmärta : - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Matslova; [2014]
  Nyckelord :sjukgymnastik; djup nackmuskulatur;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters användning av specifik träning av djupa nackmuskler vid behandling av nacksmärta. Frågeställningarna var: ”I hur stor utsträckning använder sig sjukgymnaster av träningsmoment som syftar till specifik träning av djupa nackmuskler i behandlingen av nacksmärta?”, ”Förekommer det något samband mellan hur stor utsträckning sjukgymnaster använder denna specifika träning, och deras specialistkompetens inom idrottsmedicin respektive ortopedisk manuell terapi?”, ”Vilken övning används mest?” och ”I vilken utsträckning anser sjukgymnaster att specifik träning av djupa nackmuskler är relevant vid behandling av nacksmärta?” MetodMetoden var en enkätstudie. LÄS MER

 5. 15. Omgivningsfaktorer beaktas i sjukgymnastens patientarbete på en klinik i Bangkok

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Karlsson; Ida Israelsson; [2014]
  Nyckelord :beteendemedicin; sjukgymnastik; social omgivning; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjukgymnastik med ett beteendemedicinskt perspektiv beaktas bland annat sociala omgivningsfaktorers betydelse för patientens rörelsebeteende. Till social omgivning hör exempelvis människor i ens närhet, samhällsstrukturer, normer och attityder. LÄS MER