Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 16 - 20 av 92 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 16. Postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Annelie Hult; Emma Moberg; [2013]
  Nyckelord :Patellar tendon; patellar ligament; rupture; postoperative treatment; treatment outcome; literature review;

  Sammanfattning : Syfte: Sammanställa och granska studier gällande postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella. Detta för att beskriva effekt och kvalitet på studier om postoperativ behandling.Metod: En beskrivande litteraturstudie valdes som design, med sökorden: patellar ligament, patellar tendon, rupture, knee injuries, surgery. LÄS MER

 2. 17. Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Josefin Löwdahl; Sofia Takman; [2013]
  Nyckelord :Parkinson; physical therapist; group exercise; perceptions; International Classification of Functioning; Disability and Health.;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning kring hur individer med Parkinson har möjlighet att förbättra sina fysiologiska funktioner genom träning. Det finns dock få studier som beskriver upplevelser av träningen. LÄS MER

 3. 18. Catch And Run "On LINE" : grovmotoriskt test

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Caroline Thurgren; [2013]
  Nyckelord :gross motor test; motor test; children; preschool children; test; physioterapy; grovmotoriskt test; motoriskt test; motorik; barn; förskolebarn; test; grovmotorisk; sjukgymnastik;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarPeabody Developmental Motor Scale 2 (PDMS-2) är ett motoriskt test för barn upp till sex års ålder. Syftet med denna studie var att undersöka genomförbarheten hos Catch And Run On LINE (On Line), ett nytt grovmotoriskt test för förskolebarn, samt att utvärdera överensstämmelsen (concurrent validity) mellan On Line och den grovmotoriska delen av PDMS-2. LÄS MER

 4. 19. SJÄLVREFLEKTION ÖVER EN KRITISK HÄNDELSE, I EN NY KONTEXT : Kvalitativ självreflektionsstudie av två svenska sjukgymnaststudenters upplevelser av en kritisk händelse under verksamhetsförlagd utbildning på rehabiliteringscentrat Pina Palmera, Mexiko.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jennie Lundberg; Jenny Högberg; [2013]
  Nyckelord :Adherence; Cultural differences; Physical therapy; Pina Palmera; Qualitative; Self-reflection; Kulturella skillnader; Kvalitativ; Patientföljsamhet; Pina Palmera; Sjukgymnastik; Självreflektion;

  Sammanfattning : Physiotherapists treat people with different views of the world and medical beliefs, which require a good understanding of cultural differences. One way to achieve cultural understanding is through self-reflection in a new context. LÄS MER

 5. 20. Is there a correlation between fear avoidance, disability and physical inactivity 2 years after surgery for chronic low back pain? : A cross-sectional study

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Widman; [2013]
  Nyckelord :fear of movement; kinesiophobia; low back pain; spinal surgery; disability; physical activity; rörelserädsla; kinesiofobi; ländryggssmärta; ryggkirurgi; funktionsnedsättning; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : AimsThis study examines the effects of surgery for chronic low back pain (CLBP) as well as fear avoidance, disability and levels of rated physical activity in patients treated in 2011. An additional aim was to assess patient’s experience of physiotherapy in primary care following the surgery as well the effect of physiotherapy on above mentioned outcome measures. LÄS MER