Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 16 - 20 av 95 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 16. Gamification inom hälsa : Inriktning på sjukgymnastik/ fysioterapeut kontexten 

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Maria Karlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälsofrågan har blivit betydelsefull över världen. Med en plattform som exempelvis smartphone kan begreppet gamification förstärka möjligheterna till beteendeförändringar och läkarbehandlingar. Gamification är ett relativt nytt begrepp som använder spelelement och speldesigntekniker som appliceras i annan kontext än spel. LÄS MER

 2. 17. Sjukgymnasters användning av djup nackmuskelträning vid behandling av nacksmärta : - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Matslova; [2014]
  Nyckelord :sjukgymnastik; djup nackmuskulatur;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters användning av specifik träning av djupa nackmuskler vid behandling av nacksmärta. Frågeställningarna var: ”I hur stor utsträckning använder sig sjukgymnaster av träningsmoment som syftar till specifik träning av djupa nackmuskler i behandlingen av nacksmärta?”, ”Förekommer det något samband mellan hur stor utsträckning sjukgymnaster använder denna specifika träning, och deras specialistkompetens inom idrottsmedicin respektive ortopedisk manuell terapi?”, ”Vilken övning används mest?” och ”I vilken utsträckning anser sjukgymnaster att specifik träning av djupa nackmuskler är relevant vid behandling av nacksmärta?” MetodMetoden var en enkätstudie. LÄS MER

 3. 18. Omgivningsfaktorer beaktas i sjukgymnastens patientarbete på en klinik i Bangkok

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Karlsson; Ida Israelsson; [2014]
  Nyckelord :beteendemedicin; sjukgymnastik; social omgivning; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjukgymnastik med ett beteendemedicinskt perspektiv beaktas bland annat sociala omgivningsfaktorers betydelse för patientens rörelsebeteende. Till social omgivning hör exempelvis människor i ens närhet, samhällsstrukturer, normer och attityder. LÄS MER

 4. 19. Postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Annelie Hult; Emma Moberg; [2013]
  Nyckelord :Patellar tendon; patellar ligament; rupture; postoperative treatment; treatment outcome; literature review;

  Sammanfattning : Syfte: Sammanställa och granska studier gällande postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella. Detta för att beskriva effekt och kvalitet på studier om postoperativ behandling.Metod: En beskrivande litteraturstudie valdes som design, med sökorden: patellar ligament, patellar tendon, rupture, knee injuries, surgery. LÄS MER

 5. 20. Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Josefin Löwdahl; Sofia Takman; [2013]
  Nyckelord :Parkinson; physical therapist; group exercise; perceptions; International Classification of Functioning; Disability and Health.;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning kring hur individer med Parkinson har möjlighet att förbättra sina fysiologiska funktioner genom träning. Det finns dock få studier som beskriver upplevelser av träningen. LÄS MER