Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 21 - 25 av 92 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 21. Sjukgymnasters upplevelse av rehabiliteringsplaner som en del i arbetet på strokeenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Eva Barck; Ewa Niemi-Andersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka en grupp sjukgymnasters erfarenheter och upplevelser av att använda rehabiliteringsplaner för patienter på strokeenheter i Landstinget Gävleborg.Design och metod: Deskriptiv kvalitativ design. Semi-°©‐strukturerade intervjuer av fem sjukgymnaster. Kvalitativ innehållsanalys användes för databearbetning. LÄS MER

 2. 22. Överensstämmelse mellan bedömningsinstrumenten Bergs balansskala och Short Physical Performance Battery-Svensk version,utvärderat på strokedrabbade individer, 1-3 år efter stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Linn Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Bergs balance scale; short physical performance battery; concurrent validity; descriptive; stroke;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Att undersöka hur prestationen av deltagarnas resultat var för stroke drabbade individer,med relativt god gångförmåga, ett till tre år efter stroke, utförda med bedömningsinstrumentenBergs Balanstest (BBS) och Short Physical Performance Battery - svenska versionen (SPPB-S)som mäter bland annat balans och fysisk funktionsförmåga. Samt undersöka hur stortsamband (samtidig validitet) som förelåg mellan SPPB-S och BBS samt sambandet (samtidigvaliditet) mellan delmomentet statisk balans inom SPPB-S och BBS. LÄS MER

 3. 23. SJUKGYMNASTIK SOM BEHANDLING VID LÄNDRYGGSDISKBRÅCK

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare : Abdirizak Yusuf; [2013]
  Nyckelord :Disc herniation; lumbar; physiotherapy; review; sciatica; Diskbråck; ländrygg; rizopati; sjukgymnastik; översikt;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Most cases of lumbar disc herniation are asymptomatic. When symptomatic, LDH may cause a significant physical and mental distress. Initially, most patients are treated conservative but sometimes operations may be required. LÄS MER

 4. 24. IKT som stöd vid rehabilitering : Hinder och möjligheter med surfplattor som stöd vid träning efter knäprotesoperation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Frick; Anna Sandström; [2013]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; patientperspektiv; empowerment; IKT-stöd; rehabilitering; personalperspektiv; e-hälsa; innovation; upplevd nytta; användarvänlighet; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett resultat av en försöksstudie med användning av surfplattor som stöd vid rehabilitering efter knäprotesoperationer på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. En av författarna är kliniskt verksam sjukgymnast sedan tio år tillbaka, den andre författaren har lika lång erfarenhet av ortopedisk sjukgymnastik ur ett patientperspektiv. LÄS MER

 5. 25. Cueingstrategiers effekt på freezing och gånghastighet vid Parkinsons sjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Erica Skansen; [2013]
  Nyckelord :Parkinson s disease; auditory cueing; visual cueing; freezing; gait speed; Parkinsons sjukdom; auditiv cueing; visuell cueing; freezing; gånghastighet;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom drabbar 15 av 10 000 personer. Sjukdomen kan påverka gången genom freezing, då individen stannar upp och är oförmögen att fortsätta att gå. Detta är ett mycket besvärande symtom som kan behandlas med olika cueingstrategier. Även gånghastighet kan förbättras med hjälp av cueingstrategier. LÄS MER