Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 21. Levo : En lyftanordning för höjdjustering av manuella gåbarrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Katarina Uusitalo; Sofia Farran-Lee; [2011]
  Nyckelord :parallel bars; lifting device; lyftanordning; gåbarr; sjukgymnastik;

  Sammanfattning : The parallel bars is used in physical therapy and is mainly used for patients who have to train walking and balance after a stroke or an operation. It consists of two long handrails with two legs on each handrail. These legs go down into two ground-plates and are locked at the wanted height with a pin. LÄS MER

 2. 22. Omvårdnadsåtgärder som lindrar smärta hos personer med multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Andonia Petranti; Parvin Roostaei; [2011]
  Nyckelord :Litteraturstudie; livskvalitet; multipel skleros; omvårdnad; smärta; Literature review; multiple sclerosis; nursing care; pain; quality of life;

  Sammanfattning : Multipel skleros, MS, är en kronisk neurologisk, autoimmun sjukdom, som oftast debuterar hos personer mellan 20-40 år, mest kvinnor. Det är cirka en per tusen invånare som insjuknar. Sjukdomen orsakar funktionsnedsättningar av olika grad och omfattning. Ett dominerande symtom vid multipel skleros är smärta. LÄS MER

 3. 23. Sjukgymnastiska interventioner vid icke specifik ländryggssmärta i New York och Malmö. En intervjubaserad pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Magnus Lindh-Rengifo; [2010]
  Nyckelord :Icke specifik ländryggssmärta; intervjubaserad pilotstudie; evidensbaserad sjukgymnastik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Privat praktiserande sjukgymnaster : En studie om företagande, identitet och marknadsföringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Åsa Ekman; Sara Höög; Ellinor Törnqvist; [2010]
  Nyckelord :småföretagande; entreprenörskap; sjukgymnast; identitet; word of mouth; nätverk;

  Sammanfattning : Eftersom den offentliga sektorn blir mer och mer privatiserad väcktes vårt intresse för att studera entreprenörskap inom detta område. Genom att konkurrensutsätta olika delar inom den offentliga sektorn öppnar det upp för nya privata aktörer. LÄS MER

 5. 25. Behandling av kognitiv dysfunktion efter stroke. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Karin Ivarsson; Pauline Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Storke; rehabilitering; kognition; sjukgymnastik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER