Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 6 - 10 av 92 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 6. Intelligent löpband : Hastighetsreglering efter användarens rörelse och ökad säkerhet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Daniel Rosell; [2017]
  Nyckelord :Rehab; Treadmill; Speed control; Safety; Automation; Physical therapy; Rehabilitering; Löpband; Hastighetsreglering; Säkerhet; Automatisering; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av billiga löpband som reglerar hastighet automatiskt efter användarens steg. Behovet finns främst inom vården för rehabilitering av patienter med olika rörelse- eller balansproblem där nuvarande lösningar ofta är mycket dyra. LÄS MER

 2. 7. Uppfattningar om bålstabilitet samt upplevelse av att träna bålstabilitet i grupp hos personer med ländryggssmärta

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Low back pain; physiotherapy; qualitative method; corestability; excercie therapy; Ländryggssmärta; sjukgymnastik; kvalitativ metod; bålstabilitet; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är vanligt förekommande och ger konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. För individen kan ländryggssmärta leda till begränsning i funktion och aktivitet samt är ofta relaterad till olika grad av rörelserädsla. LÄS MER

 3. 8. Patienters upplevelse av Basal Kroppskännedom efter avslutad behandling : En kvalitativ intervjustudie speglad ur socialkognitiv teori

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Lilja; Ola Nässén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Basic Body Awereness Therapy (BBAT) is a treatment developed to treat different kinds of psychiatric diagnoses, but also to prevent the emergence of any other unhealthy conditions. The treatment is aimed to increase the body control and conscious breathing but also requires mental awareness. LÄS MER

 4. 9. Tillbaka till ett aktivt liv : En enkätstudie om motivation hos knäskadade idrottare till rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nathalie Holmström; [2014]
  Nyckelord :Rehabilitering; sjukgymnastik; motivation; främre korsbandet; ACL; skada; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar idrottare med en främre korsbandsskada till rehabilitering. Ytterligare ett delsyfte var att undersöka vad som motiverar dessa idrottare till fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 10. Undersköterskors erfarenhet av delaktighet i rehabilitering inom slutenvård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Beskow; Elinor Larsson; [2014]
  Nyckelord :nursing staff; physiotherapy; social cognitive theory; qualitative research; fysioterapi; kvalitativ forskning; sjukgymnastik; socialkognitiv teori; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rehabilitering inom slutenvården innefattar ett samarbete mellan undersköterska och sjukgymnast. Undersköterskor har en viktig roll i rehabiliteringen men det saknas forskning om deras uppfattningar kring sin roll. LÄS MER