Sökning: "sjukgymnastisk intervention"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sjukgymnastisk intervention.

 1. 1. Sjukgymnastik efter cancerbehandling : Utvärdering av behandling för att minska biverkningar

  M1-uppsats, Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann Aremyr; Carina Hjärtström; [2010]
  Nyckelord :Cancer; Cytostatic Agents; Hand-foot syndrome; Physical therapy; Cancer; Cytostatika; Hand-fot syndrom; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hand-fot syndrom är en form av perifer sensorisk neuropati orsakad av cytostatikabehandling. Syndromet kan ge biverkningar såsom smärta, obehag, domningar, svullnad och nedsatt balans. Utvärderade behandlingsmetoder saknas. LÄS MER

 2. 2. Sjukgymnastiska insatser för barn och ungdomar med Downs syndrom. En enkätstudie inom Barn- och Ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Sandra Ekman; Zara Jäger; [2010]
  Nyckelord :Downs syndrom; sjukgymnastisk intervention; utvecklingstörning; MR; Region Skåne; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER