Sökning: "sjuksköterska -patient möte"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden sjuksköterska -patient möte.

 1. 1. Patienters upplevelser av väntan på akutmottagningar. : En litteraturstudie av kvalitativa studier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anton Rentzmann; Erik Richter; [2019]
  Nyckelord :akutmottagning; kvalitativ innehållsanalys; patientperspektiv; upplevelser; väntan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av alla patienter vistas numera i genomsnitt tre timmar och trettio minuter på akutmottagningarna i Sverige och väntetiderna ökar ytterligare med ca 7 minuter varje år. Detta är ett växande problem som medför ett kunskapsbehov av patientupplevelser för att kunna utföra anpassade omvårdnadsåtgärder som sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att skapa en tillitsfull relation med föräldrar : “att lyssna förutsättningslöst”

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Classon; Patricia Rotter Snygg; [2019]
  Nyckelord :BHV-sjuksköterska; barnhälsovård; föräldrar; relation; vårdande möte; tillit; psykisk ohälsa; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) träffar föräldrar och barn på barnavårdscentralen (BVC) regelbundet under barnets fem första levnadsår enligt barnhälsovårdsprogrammets riktlinjer. I BHV-sjuksköterskans uppdrag ingår att ge stöd till föräldrar för att ge dem möjlighet att växa in i föräldrarollen. LÄS MER

 3. 3. Livsstil hos nyanlända barn och ungdomar :  skolsköterskans upplevelser av att arbeta hälsofrämjande för en god livsstil hos nyanlända barn och ungdomar

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Markström; Hilma Norrman; [2019]
  Nyckelord :Habits; Immigrant; Promotion; Pupil; Nurse; Elev; Immigrant; Levnadsvanor; Promotion; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett stort antal nyanlända barn och ungdomar har börjat skola i Sverige under de senaste åren. Skolsköterskor har en unik möjlighet att på ett jämlikt sätt främja hälsa och en hälsosam livsstil hos dessa barn och ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors hälsa relaterat till behandlig av bröstcancer : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Nordén; Agnes Ådén; [2019]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Health; Treatment; Family and nurse; Bröstcancer; Hälsa; Behandling; Familj och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Beskedet kan innebära en livskris och en livsomställning. Kvinnan kan behöva hjälp och vägledning i den behandling som måste genomgås. LÄS MER

 5. 5. Barn som anhöriga : Sjuksköterskan i mötet med barn som anhöriga - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Madelene Johansson Pihl; Tove Lantz; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; barn som anhöriga; sjuk förälder; delaktighet; stöd;

  Sammanfattning : Barn befinner sig i olika utvecklingsstadier och mognadsnivåer under uppväxten. Att vara barn och anhörig till en sjuk förälder kan skapa oro och osäkerhet, därför är det av vikt att sjuksköterskan stödjer och informerar barnet. Barn har enligt lag rätt att få stöd och information kring sin sjuka förälder. LÄS MER