Sökning: "sjuksköterska -patient möte"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden sjuksköterska -patient möte.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Swiatek; Agneta Tolic Lazarevic; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; attityd; upplevelse; vårdande möte; suicidförsök;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan växer både i Sverige och runt om i världen, parallellt med detta ökar även antalet suicid och suicidförsök. Alla samhällsklasser och åldrar finns representerade, störst ökning ses dock bland unga vuxna där det under de senaste tio åren eskalerat som mest. LÄS MER

 2. 2. Sömn och återhämtning vid skiftarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Lundell; Klara Holmberg Olausson; [2018]
  Nyckelord :Shift work; circadian rhythm; health; sleep disorder; shift work disorder; Skiftarbete; cirkadisk rytm; hälsa; sömnstörning; sömnstörning beroende på skiftarbete.;

  Sammanfattning : Background: Shift work is common in today’s society. About 75% of shift workers have problems regarding sleep and recovery. Research has investigated shift worker’s physical and psychological problems connected to poor sleep, sleep disorders and insomnia. LÄS MER

 3. 3. Att finna en vårdande balans : Sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda barn och deras familjer som inte kan det svenska språket och har en annan kulturell bakgrund

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Nygren; Stéphanie Sellgren; [2018]
  Nyckelord :barnsjukvård; barn; kommunikation; kultur; sjukvård; sjuksköterska; erfarenheter;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvård för barn och unga har sjuksköterskan en betydande roll i mötet med alla barn och familjer. I arbetet möter sjuksköterskan många barn och familjer som inte kan det svenska språket och som har en annan kulturell bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möte med kvinnor utsatta för sexuella övergrepp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Halala Azizi; Michaela Salmonsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; kvinnor; sexuella övergrepp; bemötande; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Sexuellt övergrepp är ett världshälsoproblem där 35 procent av världens kvinnor någon gång i sitt liv blivit utsatt. Kvinnor som har blivit utsatta har en ökad risk att drabbas av fysiska skador och psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. VÅLD I NÄRA RELATIONER : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnans och sjuksköterskans upplevelse av möten i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Keinvall; Julia Lundin; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor; sjuksköterska; upplevelse; möte i vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett vanligt problem och WHO uppger att var tredje kvinna har utsatts. Trots att det är vanligt är det inte självklart att kvinnorna blir väl omhändertagna i vården. LÄS MER