Sökning: "sjuksköterska akutsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden sjuksköterska akutsjukvård.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV HOT OCH VÅLD I AKUTSJUKVÅRDEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Ekdahl; Siri Vinberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Hot och våld; Patient; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våldsamma patienter i akutsjukvården är vanligt förekommande och internationellt sett ett utbrett problem. Sjuksköterskor är särskilt utsatta, både på grund av miljön de arbetar i och den patientnära omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM BIDRAR TILL TRYGGHET FÖR PATIENTEN I AMBULANSEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Andrésen; Olivia Bulukin; [2023-06-26]
  Nyckelord :ambulans; ambulanspersonal; delaktighet; kommunikation; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; trygghet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospital akutsjukvård i Sverige utgörs till störst del av ambulansverksamhet. Ambulanssjuksköterskan har som uppgift att vårda, bedöma och behandla patienten med ansvar att hålla patienten delaktig och med en intakt integritet. Vårdrelationen i ambulansen är komplex både för patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kritiskt sjuka barn på akutmottagning

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Petra Galinovic; Sandrah Kulling; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; experiences; critically ill children; nurse.; Akutsjukvård; erfarenheter; kritiskt sjuka barn; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: When the Convention on the Rights of the Child became Swedish law, the requirements for children to be cared for by experienced staff increased, yet children are often cared for by nurses without pediatric training in emergency departments that primarily care for adults. Therefore, general nurses are expected to care for critically ill children, despite a lack of research examining their competence and preparedness. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar bemötandet av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård - ett sjuksköterskeperspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Tove Svensson; Lindell Joakim; [2023]
  Nyckelord :akutmottagning; bemötande; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är en del av det moderna samhällets folksjukdomar och personer som lider av psykisk ohälsa har ofta en större prevalens att drabbas av samsjuklighet med ökad risk för fysisk ohälsa. Patienter med psykisk ohälsa uppsöker frekvent somatiska akutmottagningar där de inte alltid erhåller adekvat vård på grund av flera olika faktorer, som att sjuksköterskorna inte besitter rätt kunskap eller prioriterar andra patientgrupper. LÄS MER

 5. 5. Att vara ny i akuta situationer : En litteraturöversikt över nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vårda akut sjuka patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ebba Tyrén; Jakob Österbacka; [2023]
  Nyckelord :Acute situation; acutely ill patient; experience; new graduate nurse; transition; Akuta sjukdomsfall; omvårdnad; nyblivna sjuksköterskor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Newly graduate nurses experience the transition into working as a nurse as overwhelming due to a lack of work experience. Working with acutely ill patients requires readiness to act where not only adequate treatment and interventions are important but also where every second matters. LÄS MER