Sökning: "sjuksköterska förskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sjuksköterska förskrivning.

 1. 1. Främjande och hindrande faktorer för sjuksköterskans användning av sin förskrivningsrätt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dijana Asterborn; Karin Wallmark; [2021]
  Nyckelord :Förskrivningsrätt; sjuksköterska; hinder; främjande faktorer; distriktssköterska; förskrivningsutbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: Sedan förskrivningsrättens införande år 1994 har svenska sjuksköterskor kunnat förskriva vissa läkemedel, i syfte att förbättra vårdtillgången i glesbygd, effektivisera vården och avlasta läkarna. Trots sin breda kompetens förskriver inte svenska sjuksköterskor i den omfattning de kan. LÄS MER

 2. 2. Fysisk Aktivitet på Recept : how FaR are we?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teodor Day; Lisa Koonce; [2020]
  Nyckelord :FaR; förskrivning; sjuksköterska; hinder; aktivitet; indikation;

  Sammanfattning : Många människor drabbas idag av sjukdomar som tydligt kan kopplas till livsstil. Fysisk aktivitet kan vara ett botemedel mot detta på grund av dess positiva inverkan på människans fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Karin Hjalmar; Heléne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Education; job satisfaction; nurse; nurse prescribing; professional competence; systematic literature review; Arbetstillfredsställelse; förskrivningsrätt; sjuksköterska; systematisk litteraturstudie; utbildning; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet på recept ur vårdpersonalens perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Bing Ha; Jenny Nguyen; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; sjuksköterska; vårdare; förebyggande vård; motion; vuxna;

  Sammanfattning : Effekter av fysisk aktivitet kan minska olika riskfaktorer för uppkomst av sjukdomar som diabetes typ-2 samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det framkommer även att fysisk aktivitet i många fall kan vara ett bättre ingrepp jämfört med läkemedel vid förebyggande och behandlande syfte. LÄS MER

 5. 5. Primärvårdens utmaningar och möjligheter vid förskrivning av FaR : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helen Lundberg; [2016]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; FaR®; Primary care; Nurse; Nursing; Fysisk aktivitet på recept; FaR®; Primärvård; Sjuksköterska; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Fysisk inaktivitet orsakar stora kostnader för samhället, både inom sjukvården och på grund av produktionsbortfall, vilket uppskattas till sex miljarder kronor per år i Sverige. Det finns vetenskapligt belägg för att fysisk aktivitet på recept (FaR®) är ett bra alternativ till att ge medicin. LÄS MER