Sökning: "sjuksköterska gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden sjuksköterska gävle.

 1. 1. Personernas upplevelser av att leva med diabetes mellitus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Roqaya Abrahimi; Anastasiia Chekomasova; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Experiences; Persons; Self-care.; Diabetes mellitus; Egenvård; Personer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk metabolisk sjukdom som har ökat från 108 miljoner till 422 miljoner fall under år 1980-2014. Sjukdomen orsakas av förhöjda nivåer av glukos i blodbanan relaterade till insulinbrist eller insulinresistenta vävnadsceller. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med substansberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Joanna Dyvik; [2023]
  Nyckelord :sjuksköterska; substansberoende; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever det ca 330 000 människor med beroendeproblematik. Att leva med substansberoende påverkar individens liv negativt och ofta lever individen med en psykisk och/eller fysisk samsjuklighet. LÄS MER

 3. 3. Avdelningssjuksköterskors upplevelser av överrapportering från intensivvårdssjuksköterskor av patient från intensivvård till fortsatt vård på vårdavdelning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Hultin; Nadifa Hassan; [2023]
  Nyckelord :experience; handover; intensive care nurse; ward nurse; avdelningssjuksköterska; intensivvårdssjuksköterska; upplevelse; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering av patient mellan vårdpersonal kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Vid överrapportering mellan intensivvårdsavdelning och vårdavdelning skiljer sig vårdmiljö, kommunikation, dokumentation samt sjuksköterskors fokus och kompetens. LÄS MER

 4. 4. Hur kvinnor upplever mastektomi och bröstrekonstruktion - en deskriptiv litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Dominika Rogan; Fanny Lundström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Den vanligaste cancertypen hos kvinnor är bröstcancer, där cirka en av tio kvinnor drabbas. Det finns olika typer av bröstcancer och behandlingar. En av de många behandlingar som finns är mastektomi. Efter en mastektomi kan kvinnor välja att genomgå en bröstrekonstruktion för att återfå bröstet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fathi Dahir Ahmed; Rashid Yusuf Haji; [2023]
  Nyckelord :domestic violence; experience; nursing; nurse; våld i nära relationer; erfarenhet; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Mäns våld mot kvinnor är ett socialt problem som drabbar kvinnor både fysiskt och psykisktmed varierande konsekvenser för offret. Sjuksköterskor träffar dessa kvinnor ofta därför ärdet viktigt att bemöta dem på ett professionellt sätt. LÄS MER