Sökning: "sjuksköterska geriatrik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden sjuksköterska geriatrik.

 1. 1. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Ottosson; Susanna Skog; [2020]
  Nyckelord :Depressionssymtom; Geriatrik; Nedstämdhet; Sjuksköterska; Symtomlindring; Blues; Depression symptom; Geriatric; Symptom relief; Nurse;

  Sammanfattning : Ottosson, B. & Skog, S. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Synen på äldre patienters sexualitet: Sjuksköterskans attityd och förhållningssätt till den äldre patientens sexualitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stephanie Argiropoulos; Louise Liljeqvist; [2015-05-11]
  Nyckelord :Attityd; Förhållningssätt; Geriatrik; Hälsa; Litteraturstudie; Omvårdnad; Sexualitet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Sjuksköterskor kan stödja patienter, förbättra deras välbefinnande och öka livskvaliteten genom att agera professionellt i sitt omvårdnadsarbete. Äldre patienters sexualitet är inget som talas om i vardagen inom vård- och omsorgsarbetet vilket kan bero på föråldrade övertygelser att äldre människor inte har ett sexuellt behov. LÄS MER

 3. 3. Uppfattning av geriatrisk omvårdnad hos sjuksköterskestudenter i termin 6 – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Philip Olsson; [2015]
  Nyckelord :Geriatrisk omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Uppfattning; Äldre i Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Populationen av äldre kommer att öka kraftigt i Sverige. Samtidigt indikerar populationsökningen att antalet sjuka äldre och behovet av vård och behandling kommer öka. Det är därför av vikt att utöka den geriatriska kompetensen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att möta sjuksköterskor vid behandling av bensår: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Henriët; Hannes Pellby Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Bensår; patientupplevelser; personcentrerad vård; bemötande; sjuksköterskor; omvårdnad; geriatrik; sårvård; svårläkta sår; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med svårläkta bensår innebär ofta ett lidande. Detta kan påverkas av hur vården upplevs. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskor vid behandling av bensår. Metod: En litteraturöversikt med integrerad analys av 11 vetenskapliga artiklar utfördes. LÄS MER

 5. 5. Jag har inte tid! Sjuksköterskans upplevelser av arbetsrelaterad stress och hur den påverkar omvårdnaden av den äldre patienten.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Johansson; Stina Jonsson; [2012-03-22]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; upplevelser; omvårdnad; sjuksköterska; geriatrik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsförhållanden som ställer höga krav och ger ett litet utrymme för att påverka arbetets utformning och utförande, skapar en bristande kontroll samt ökar risken för att uppleva stress. Hög stress kan orsaka såväl fysiskt som psykiskt och emotionellt lidande. LÄS MER