Sökning: "sjuksköterska i hemsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden sjuksköterska i hemsjukvård.

 1. 1. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Karlsson; Sarah Palm Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :Children; Experiences; Nurse; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barn med livshotande sjukdom är något sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård kan ställas inför. De följer då barnet och deras närstående från diagnostisering av livshotande sjukdom tills att barnet tar sitt sista andetag. LÄS MER

 2. 2. Att ge palliativ vård i hemmet : Sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Mauritzsson; Anna Thyrman; [2023]
  Nyckelord :Home health care; Palliative care; Nurse; Experience; Hemsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet patienter föredrar att dö i hemmet. I samband med en åldrande befolkning samt en ökning av icke-smittsamma och smittsamma sjukdomar ökar behovet av palliativ hemsjukvård globalt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård i hemsjukvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Petra Kryhl; Åsa Rivas; [2023]
  Nyckelord :content analysis; home health care; nurse; person centered care; qualitative interview study; specialist nurse; hemsjukvård; innehållsanalys; kvalitativ intervjustudie; personcentrerad vård; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltmer vård bedrivs i patienternas egna hem och den kommunala vården är omfattande och expanderar. Samtidigt beskriver tidigare studier hemsjukvården som en komplex vårdkontext med delat patientansvar på många professioner och huvudmän. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av palliativ hemsjukvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lena Löfberg-Sjöberg; Wilma Pettersson; [2023]
  Nyckelord :experiences; home health care; nurse; palliative care; patients; hemsjukvård; palliativ vård; patienter; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ hemsjukvård är personcentrerad vård som skall lindra och främja en god död i hemmet. Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och sjuksköterskan ansvarar för att patienterna får en god och säker vård. Sjuksköterskan skall även värna om patienternas självbestämmande och integritet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER