Sökning: "sjuksköterska kall"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sjuksköterska kall.

 1. 1. Sjuksköterska: ”inte längre bara “ett kall”!” : en kvalitativ studie om sjuksköterskans val av yrke och intention att stanna inom yrket

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mays Al-Musfi; Mia Åström; [2022]
  Nyckelord :motivation; nurse; calling; working environment; intention to stay in the profession; Herzbergs two-factor theory; Adams equity theory; motivation; sjuksköterska; kall; arbetsmiljö; intention att stanna inom professionen; Herzbergs tvåfaktorteori; Adams jämviktsteori;

  Sammanfattning : Across a large part of the world, there is currently a shortage of nurses, this is no exception in Sweden. In this study, we have thus intended to investigate the contributing factors behind the shortage of nurses in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas upplevelser av att ge omvårdnad till patienter inom palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sarah Al-Sabti; Mathilde Maycraft Kall; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelser; palliativ vård; vård i hemmet; hemmiljö; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskorna behövde vara flexibla för att kunna hjälpa patienterna med sitt vardagliga liv. Det är viktigt att sjuksköterskan är redo att tillhandahålla palliativ vård på ett professionellt sätt och för att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan har ett bra bemötande samt att patienten ges bästa möjliga omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta med palliativ vård

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Charlotte Lind; Madeleine Söderlind; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oavsett vilken arbetsplats en sjuksköterska arbetar på är sannolikheten stor att en omvårdnadssituation av patienter i livets slutskede äger rum. Sjuksköterskor bör därför skaffa sig kompetens inom palliativ omvårdnad för att kunna erbjuda den kvalitet och vård som dessa patienter kräver. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan och lönen: Från uppoffring till uppror

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Kvissberg; Camilla Gunnarsson; [2013-06-10]
  Nyckelord :sjuksköterska; historisk bild; genus; kall; sjuksköterskeuppror; 24K;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket präglades tidigt av kyrkans tanke om ett kall. Lönefrågan var länge tabu eftersom yrket ansågs vara ett barmhärtighetsverk. Sjuksköterskeyrket fick omgående en renodlad kvinnodominans och har fortfarande 90 % kvinnliga yrkesutövare. LÄS MER

 5. 5. Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Boxner; Adrian Fröling; [2013]
  Nyckelord :Caring; Descriptive literature review; Experiences; Male nurses.; Litteraturöversikt; Manliga sjuksköterskor; Upplevelser; Vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nightingales idé om vårdande som ett kall för kvinnor är en milstolpe inom sjuksköterskeprofessionen. Innan Nightingale hade män haft en betydande roll i vården men idag representerar manliga sjuksköterskor enbart cirka 10 procent av sjuksköterskorna i Sverige. LÄS MER