Sökning: "sjuksköterska metaparadigm omvårdnad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sjuksköterska metaparadigm omvårdnad.

 1. 1. Hälsofrämjande egenskaper av djurassisterad omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emilie Söderström; Nelly Lindberg Montgomery; [2014]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; health; patient-nurse relationship; experiences.; Djurassisterad omvårdnad; hälsa; patient-sjuksköterska relation; upplevelser.;

  Sammanfattning : Background: Animals are used in several health care areas and have been shown to promote many aspects of patients’ health. Animals have potential for use in nurses’ health promotion work. Nurses need a deeper understanding of the importance and health-promoting properties of animal-assisted therapy. LÄS MER

 2. 2. Tak över huvudet före klockan 12 på natten : de hemlösas liv och vardag i en storstad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Jenny Lång; Josefin Thunman; [2011]
  Nyckelord :the homeless; nursing care; metaparadigm; everyday life; hemlösa; omvårdnad; metaparadigm; liv och vardag; etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från internationell forskning finns det i dagsläget kunskap om synen på hemlösa, deras egna upplevelser av sina villkor, sitt identitetsskapande, sin livssituation, och om de hemlösas brist på hälsa och vård. Forskning på samma område saknas dock i svensk kontext. LÄS MER