Sökning: "sjuksköterska och Covid"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden sjuksköterska och Covid.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Larsson; Julia Nilsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; Covid-19;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Världshälsoorganisationen deklarerade covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. För att minska smittspridningen krävdes åtgärder för att utforma en säker vård. LÄS MER

 2. 2. ATT VÅRDA PATIENTER MED COVID-19 : - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matt Fernandez; Dan Dam; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; kvalitativ; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelser; vårdrelation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Covid-19: ett hot mot patientsäkerheten - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter under Covid-19. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Theodor Steffenburg-Nordenström; Elin Svensson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Somatisk slutenvård; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor under Covid-19-pandemin har haft en hög arbetsbörda vilket har påverkat möjligheten att utföra omvårdnadsarbetet på ett säkert sätt och hotat patientsäkerheten. I litteraturstudien tillämpades Peplaus omvårdnadsteori som fokuserar på mötet mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Covid-19 : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miranda Lundkvist; Michael Liderfors Westholm; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; literature review; pandemic; registered nurse; Covid-19; erfarenheter; litteraturstudie; pandemi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Symtomen karaktäriseras av en luftvägsinfektion, men symtomen kan variera. Viruset spreds snabbt, vilket ledde till att sjuksköterskornas risk för att smittas av viruset ökade. Att studera sjuksköterskornas erfarenheter är relevant inför kommande pandemier. LÄS MER

 5. 5. Isoleringsvård under covid-19 pandemin : En litteraturstudie med fokus på patientens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nawras Ibrahim; Maria Persson; [2022]
  Nyckelord :isoleringsvård; lidande; välbefinnande; ensamhet; utanförskap; sjuksköterska; lindra lidande;

  Sammanfattning : Det pandemiska utbrottet av Covid-19 har lett till snabb smittspridning i samhället. En liten del av de som insjuknar i Covid-19 utvecklar svårare sjukdom och behöver därför sjukhusvård. Detta innebär att vårdas på slutenvårdsavdelning där smittade patienter isoleras. LÄS MER