Sökning: "sjuksköterska polit och beck"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden sjuksköterska polit och beck.

 1. 1. Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christer Nilsson; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; ledarskap; teamarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Den muntliga kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Spånberg; Linn Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikation; Relation; Närstående; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård i livets slutskede och innebär en helhetsvård av patient och närstående under vägen fram till döden. Att vara närstående till en individ som genomgår palliativ vård innebär ett växlande mellan att vara vårdande och samtidigt bearbeta sin egen sorg. LÄS MER

 3. 3. Att bygga broar: Betydelsen av närstående inom sjukhusvård : En litteratursammanfattning om närståendes delaktighet ur närstående-, patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Saara Ronkainen; Haider Salam; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Närstående och Sjukhus;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan vara stressfull och ångestladdad upplevelse. Närstående ska få möjlighet att delta i vården om det anses vara lämpligt, dock finns det inga juridiska krav som fastslår närståendes delaktighet. Utifrån ett familjefokuserad förhållningssätt inkluderas närstående i patientens vård. LÄS MER

 4. 4. Rådgivning via telefon ur sjuksköterskors perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anna Arvidsson; Denise Sandstedt; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Rådgivning; Kommunikation; Arbetsmiljö; Telefon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1970-talet ökade kraven på sjukvården där allmänheten ställde krav på ökad tillgänglighet såväl som vård för alla på lika villkor. Detta medförde en expandering av sjukvårdsrådgivning via alternativ kontakt, såsom över telefon. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter samt närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Charlotte Jonsson; Lindelöf Bjurbäck Madeleine; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; erfarenhet; palliativ vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Palliativ vård är en grundläggande vårdform som utförs av sjuksköterskor inom alla sjukvårdsområden. Den palliativa vården ska omfatta alla patienter oavsett diagnos eller ålder. Sjuksköterskan har ett ansvar för både den döende patienten samt dennes närstående. LÄS MER