Sökning: "sjuksköterska polit och beck"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden sjuksköterska polit och beck.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjuksköterskors handhygien på sjukhus - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Pär Eklund; Frida Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :Handhygien; Sjuksköterska; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Introduktion: En god handhygien spelar en väsentlig roll i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner. På många håll brister handhygienen trots att en god handhygien är det främsta sättet att förhindra dessa infektioner. Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskors handhygien på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska : En litteraturstudie om upplevelsen av det första året i den nya yrkesrollen på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; arbetsupplevelse; transition;

  Sammanfattning : Introduktion: Transitionsperioden är tiden då den nyutexaminerade sjuksköterskan omvandlas från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska. De nyutexaminerade sjuksköterskorna måste ha kunskaper inom såväl omvårdnad som medicin för att kunna utföra omvårdnad i dagens komplexa sjukhusvård. LÄS MER

 3. 3. Mäns upplevelser av behandling mot prostatacancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maria Olsson; Elin Säther; [2019]
  Nyckelord :Prostatacancer; mäns upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och drabbar 10 000 män årligen.  För de drabbade männen finns det risk att det dagliga livet förändras, både av cancerdiagnosen samt de potentiella biverkningar som uppkommer till följd av behandlingen. Biverkningarna riskerar förändra mannens identitet. LÄS MER

 4. 4. Språkbarriärer i vården- Utifrån ett sjuksköterske- och ett patientperspektiv : – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Bahar Palani; Kurtulus Arslan; [2019]
  Nyckelord :Emigranter; kommunikationsbarriär; patientperspektiv och sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Språk är ett kommunikationsmedel. För att människor ska kunna kommunicera med varandra använder de ett gemensamt språk. Vilket har betydelse för omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad av patienter med perifera och centrala venkatetrar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonna Karlsson; Oscar Mofjell; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Centrala venkatetrar; Perifer venkateter; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: I sjuksköterskans dagliga arbete ingår omvårdnad av patienter med perifera och centrala venkatetrar. Majoriteten av alla patienter har någon form av venkateter under sin vårdtid. Det är upp till sjuksköterskan att ha kunskap om omvårdnaden och förebygga eventuella komplikationer. LÄS MER