Sökning: "sjuksköterska ptsd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden sjuksköterska ptsd.

 1. 1. Sjuksköterskor i krigszon: En litteraturöversikt av sjuksköterskornas upplevelser av tjänstgöring i krig

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zandra Nordström; Nadide Ünlü; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Military; Nurse; Nursing; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av Försvarsmaktens uppgifter är att hjälpa konfliktdrabbade länder att bibehålla freden. Sjuksköterskor har varit en del av Försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av insatserna. Sjuksköterskorna får utbildning i stridssjukvård som är grundad inom traumavård. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress på akutmottagning - konsekvenser för sjuksköterskans hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Rova; Rebecka Börjesson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; akutmottagning; hälsa; holism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress på akutmottagningarna är ett vanligt förekommande fenomen, då det är en arbetsplats med högt tempo och högt patientflöde i kombination med underbemanning och höga krav. Tidigare studier har undersökt prevalensen av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar, men desto mindre forskning har gjorts kring konsekvenserna av detta för sjuksköterskans hälsa. LÄS MER

 3. 3. Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Gustafsson; Tilda Månsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sexuellt våld; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta för sexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med patienter med Covid-19 : att dra lärdomar av en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Vasilika Kapourani; Jenny Lötberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterska; upplevelse; coronavirus; intensivvård IVA ; SARS cov-2;

  Sammanfattning : En global pandemi orsakat av viruset Covid-19 har lamslagit samhället och sjukvården sedan senhösten 2019. Sjuksköterskor världen över har vittnat om en påfrestande arbetssituation. Tidigare forskning redovisar att arbetsmiljö har en stor påverkan på fysisk och psykisk hälsa för personal inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor på insats : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Muhrblom; [2020]
  Nyckelord :Influences; Military; Nursing; Nurse; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. LÄS MER