Sökning: "sjuksköterska sår"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden sjuksköterska sår.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med bensår

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maryam Hamzavi; Sam Zolfaghari; [2019-08-02]
  Nyckelord :bensår; livskvalitet; patienters upplevelse; sjuksköterskans roll; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 50 000 människor lever idag med bensår i Sverige, bland dessa drabbade är majoriteten mellan 65-80 år gamla. Som sjuksköterska stöter man på patienter med bensår på de flesta vårdinsatserna, där av är det en utmaning hos sjuksköterskor att behandla bensår då det är en lång och svår process som kräver stor kunskap. LÄS MER

 2. 2. Börjar med frånvaro – slutar med ständig närvaro : Patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Åsa Andersson; Heidi Kumpula Skog; [2019]
  Nyckelord :svårläkta venösa bensår; lidande; smärta; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Sår har i alla tider varit fruktade då de kan leda till infektioner, amputation och i värsta fall döden. Svårläkta venösa bensår beror oftast på venös insufficiens och drabbar främst personer över 65 år och risken ökar med stigande ålder. Dessa sår är vanliga inom äldrevården idag. LÄS MER

 3. 3. MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN : Sjuksköterskans betydelse för patientens egenvård vid venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Pahlin; Ylva Wieslander; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterska; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den främsta orsaken till venösa bensår är venös insufficient. Trots att det finns evidensbaserade metoder för att behandla venösa bensår, fortsätter svårläkta sår vara ett ständigt dilemma inom öppenvården. LÄS MER

 4. 4. Personer med bensårs upplevda livskvalitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Norman; Lotten Sjödén; [2018]
  Nyckelord :Leg Ulcer; Quality of life; Nursing Care; Patients experience; Litterature review; Bensår; Livskvalitet; Omvårdnad; Personers upplevelser; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sår på fötterna eller underbenen som inte läker inom sex veckor kallas för svårläkta bensår och tar ofta månader eller upp till flera år att läka. Bensår är ofta återkommande och är ett vanligt förekommande problem som ökar med stigande ålder. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av livskvalité hos patienter med bensår : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Gulmira Asylbekova; [2018]
  Nyckelord :Bensår; venösa sår; erfarenheter; livskvalité; patientupplevelser; sjuksköterska- patient relationer; daglig aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 100 000 svenskar beräknas lida av bensår vilka kräver långa behandlingstider och medför ekonomiska kostnader för samhället. Olika sjukdomstillstånd såsom trauma och försämrad blodcirkulation anses som riskfaktorer. Att leva med bensår kan ha negativ inverkan på människors dagliga liv. LÄS MER