Sökning: "sjuksköterska sårvård"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sjuksköterska sårvård.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med bensår

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maryam Hamzavi; Sam Zolfaghari; [2019-08-02]
  Nyckelord :bensår; livskvalitet; patienters upplevelse; sjuksköterskans roll; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 50 000 människor lever idag med bensår i Sverige, bland dessa drabbade är majoriteten mellan 65-80 år gamla. Som sjuksköterska stöter man på patienter med bensår på de flesta vårdinsatserna, där av är det en utmaning hos sjuksköterskor att behandla bensår då det är en lång och svår process som kräver stor kunskap. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att vårda patienter med sår. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Norgren; Nils Bäcklund; [2016]
  Nyckelord :Nurs*; experience; care; wound; ulcer; Omvårdnad; sjuksköterska; sår; erfarenheter; sårvård;

  Sammanfattning : Titel: Omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att vårda patienter med sår. Bakgrund: Sår är ett stort och komplext område och kunskapen har ökat sista decennierna vilket ställer nya krav på personalen. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om sår och sårvård bland sjuksköterskestudenter vid ett universitet i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Wikström; Amanda Fritz; [2016]
  Nyckelord :Wound; knowledge; education; student; nursing; Sår; kunskap; utbildning; student; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Tidigare forskning har visat att det finns en osäkerhet bland sjuksköterskestudenter samt utbildade sjuksköterskor gällande sår och sårvård. Sår skapar ett lidande för den som är drabbad och är resurskrävande ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Sårvård-inte bara ett sår

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Boson; Filippa Erlandsson; [2016]
  Nyckelord :Sårvård; hemsjukvård; distriktssköterska; sjuksköterska; erfarenhet; kunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att möta sjuksköterskor vid behandling av bensår: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Henriët; Hannes Pellby Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Bensår; patientupplevelser; personcentrerad vård; bemötande; sjuksköterskor; omvårdnad; geriatrik; sårvård; svårläkta sår; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med svårläkta bensår innebär ofta ett lidande. Detta kan påverkas av hur vården upplevs. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskor vid behandling av bensår. Metod: En litteraturöversikt med integrerad analys av 11 vetenskapliga artiklar utfördes. LÄS MER