Sökning: "sjuksköterska skratt humor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sjuksköterska skratt humor.

 1. 1. Perspektiv på humor inom omvårdnad : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Granerot; Nina Östling; [2017]
  Nyckelord :Communication; Humor; Literature review; Nurse; Nursing care; Humor; Kommunikation; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan på 300-talet f. Kr. undersökes humor och dess effekter på människan. Senare forskning har visat att humor och skratt har goda effekter på människors hälsa. LÄS MER

 2. 2. Ett gott skratt förlänger livet? : En litteraturöversikt om hur humor används och upplevs i vården, ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Viding; Kristian Tiger; [2016]
  Nyckelord :Humour; Therapeutic relation; Nursing; Communication; Person-centered care; Nurse-patient-relation; Humor; Terapeutisk relation; Omvårdnad; Kommunikation; Personcentererad vård; Sjuksköterska- patient-relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor som inslag i mänsklig kultur går att identifiera så långt tillbaka som det finns skriftliga källor. Humor påverkar social interaktion, används för att känna social samhörighet, skapa band människor emellan och stärka relationer. Traditionellt har sjuksköterskans roll haft begränsat medicinskt fokus. LÄS MER

 3. 3. Humor i mötet mellan sjuksköterska och patient

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anders Björnlund; Martin Wejkner; [2014]
  Nyckelord :humor; nursing and patient relationship; interaction; laughter; humor; sjuksköterske- och patientrelationen; interaktion; skratt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen har visat att humor är ett socialt fenomen som kan ses som ett universellt språk. Den har visat sig påverka en rad faktorer positivt, däribland vårdmiljön, relationen mellan sjuksköterska och patient samt patientens hälsa. LÄS MER

 4. 4. Den goda sjuksköterska.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Apelgren; Emma Johansson; Lina Michanek; [2012-01-27]
  Nyckelord :barn; sjuksköterska; omvårdnad; god; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa den goda sjuksköterskan ur barns perspektiv genom att lyfta fram deras tankar och förväntningar om vad som utmärker en god sjuksköterska. Bakgrund: Det finns idag mycket kunskap om barns utveckling och behov. LÄS MER

 5. 5. En balans mellan komedi och tragedi - humor i omvårdnadsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Heyman; Lisa Persson; [2011-12-07]
  Nyckelord :Nursing; humor; patient; laughing; coping; health; interaction;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett begrepp som genom historien tilldelats en rad definitioner och ändamålen med humoranvändning har skiftat under århundraden. Det råder uppfattningar bland både forskare, teoretiker och filosofer om att humor har positiva effekter på människans psykiska och fysiska hälsa. LÄS MER