Sökning: "sjuksköterska svåra besked"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sjuksköterska svåra besked.

 1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Nawal Mahamud; [2022]
  Nyckelord :Familj; Hemvård; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård erbjuds till patienter med obotliga hälsotillstånd. Palliativ vård har en personcentrerad vård som grund där patienternas fysiska, psykosociala och andliga vård är i centrum. Syftet var att patienterna som hade önskat sig att dö i hemmiljö fick sin palliativa vård av sjukvårdpersonal i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Svåra besked : Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Havel; Jonna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Difficult news; Experience; Nursing; Nurse; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterska; Svåra besked;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svåra besked lämnas dagligen inom vården och definieras som svår eller ledsam information som drastiskt förändrar en persons uppfattning om livet och framtiden negativt. Sjuksköterskans yrkesroll i överlämnandet av ett svårt besked är att vara närvarande för läkare, patient och anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Som ett slag i ansiktet : En allmän litteraturöversikt om svåra besked ur sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Österlind; Elinor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Caring; literature review; nurse; responsibilities; support; Ansvar; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ansågs tidigare vara assistent till läkaren men har idag en egen profession med omvårdnadsansvar. Patienter och anhöriga vänder sig till sjuksköterskan för att få stöd och förtydligande av informationen som just mottagits av läkaren. LÄS MER

 4. 4. Att inte kunna berätta sanningen - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med nyupptäckt cancersjukdom före patienten blivit informerad om diagnosen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophia Hansen; Christine Litzell; [2017-07-13]
  Nyckelord :Cancerdiagnos; negativa besked; berätta sanningen; kommunikation; information; fokusgrupp; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar ca 50 000 personer i Sverige i en cancersjukdom. På en vårdavdelning får sjuksköterskan många gånger vetskap om cancerdiagnosen före patienten. Det är betydelsefullt att lämna svåra besked på rätt sätt, varav det ibland kan dröja innan patienten får besked om sin sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Varför jag? Varför nu? En litteraturstudie kring utbildning i kommunikation vid palliativ vård för blivande och legitimerade sjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jessica Jönsson; Sara Nordsjö; [2012]
  Nyckelord :Kommunikation; Palliativ vård; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; Utbildningsmetod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär den lindrande och stödjande vård som ges till patienter när kurativ vård inte längre är effektiv. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en av den palliativa vårdens fyra hörnstenar och utgör en betydande del av omvårdnaden kring dessa patienter. LÄS MER