Sökning: "sjuksköterska vård av äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden sjuksköterska vård av äldre.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Fokuserar på vårduppgiften istället för vårdbehovet : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård till patienter i livets slutskede på slutenvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sjögren Amanda; Emilia Håkansson; [2022]
  Nyckelord :erfarenheter; förbiseende av behov; miljö; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av palliativ vård och ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Palliativ vård beskrivs som en aktiv vård där människan ses som en helhet. Vården av personer i livets slutskede sker till stor del på slutenvårdsavdelningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ninni Karlsson; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelser; sjuksköterskors upplevelser; erfarenheter; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då jordens befolkning blir allt äldre och vård i hemmet blir vanligareställs sjuksköterskan inom den palliativa hemsjukvården inför större krav. Hennesuppgift är att stödja patientens medverkan och autonomi i det egna vårdandet samtbidra till patientens ökade livskvalitet under livets sista tid. LÄS MER

 4. 4. ”Vi möter polyfarmaci dagligen” : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av polyfarmaci

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Lundberg Carlsson; Mallin Streling; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; hemsjukvård; intervjustudie; polyfarmaci; sjuksköterska; äldre personer;

  Sammanfattning : Abstract (Sammanfattning) Bakgrund: Polyfarmaci är ett växande problem i samhället för den äldre personen. Äldre personer har en ökad känslighet för läkemedel på grund av åldersförändringar, vilket leder till en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem som biverkningar och interaktioner. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattningar om munhälsa och munvård till den äldre patienten : En enkätstudie inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Götesson; Helene Davenius; [2022]
  Nyckelord :oral health; oral care; registered nurse; municipal healthcare; elderly; munhälsa; munvård; sjuksköterska; kommunal hälso- och sjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är central för välbefinnandet, livskvalitet och hälsa. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för den äldre patienten. Munvård är likväl en omvårdnadsintervention som ofta hamnar långt ner i prioriteringslistan inom vård och omsorg. LÄS MER