Sökning: "sjuksköterska-patientrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet sjuksköterska-patientrelationer.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till personer som lider av psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iwona Kowalska; Wiktoria Kowalska; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; Mental illness; Nurse – patient relations; Nurse; Psychiatric nursing; Stigma; Attityder; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk omvårdnad; Sjuksköterska – patientrelationer; Sjuksköterska; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med en psykisk ohälsa är en stor påfrestning och utmaning för den som drabbas. De psykiska besvären begränsar personens vardagliga funktion och kan därmed påverka dennes privata och sociala liv. Ännu idag kan en person med psykisk ohälsa drabbas av fördomar och utsättas för stigmatisering. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att bemöta personer med schizofreni i olika vårdkontext : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Adams; Jennifer Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Attitude of health personnel; Communication; Empathy; Nurse-patient relations; Schizophrenia; Stereotyping; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Empati; Kommunikation; Schizofreni; Sjuksköterska-patientrelationer; Stereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund   Schizofreni bedöms vara en av de tio mest funktionsnedsättande tillstånden i världen och omkring 20 miljoner människor har diagnosen. Det är den vanligaste psykossjukdomen och innebär för många drabbade ett lidande med en negativ inverkan på personens psykosociala tillvaro och fysiska hälsa. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med annan kulturell bakgrund : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mohamed Abdulaahi; [2020]
  Nyckelord :Kultur; kulturell kompetens; litteraturöversikt; sjuksköterska-patientrelationer; transkulturell omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir allt mer multikulturellt, vilket leder till ökade krav på sjuksköterskans kulturella kompetens för att tillhandahålla kulturell och individanpassad vård till patienter med annan kulturell bakgrund. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Betydelsefulla aspekter för omvårdnaden av suicidnära patienter inom hälso- och sjukvården - från sjuksköterskans perspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Hampl; Alice Winrow; [2020]
  Nyckelord :Nurse s role; Suicide; attempted ; Nursing care; Nurse-patient relation; Attitude of health personnel; Sjuksköterskans roll; Suicidförsök; Omvårdnad; Kommunikation; Sjuksköterska-patientrelationer; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för suicidnära personer. Majoriteten av de som i slutänden tar sitt liv har tidigare varit i kontakt med vården, där första mötet ofta sker tillsammans med sjuksköterskan. LÄS MER