Sökning: "sjuksköterskan barnsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden sjuksköterskan barnsjukvård.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter inom barnsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Lind; Alice Öberg; [2019-08-01]
  Nyckelord :handledare; handledning; upplevelse; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; intervjustudie; barnsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning ett flertal gånger under sin studieperiod, under denna utbildning har man en handledare som arbetar som sjuksköterska på avdelningen. Sjuksköterskor har ett ansvar att se helheten hos sina patienter samtidigt som de ska handleda en student. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med procedurrelaterad smärta : en kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elina Kolsmyr; Emma Nellåker; [2019]
  Nyckelord :Nitrous oxide; Attitudes among specialist nurses; Children; Painful procedures; Lustgas; Specialistsjuksköterskors upplevelser; Barn; Smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lustgas har konstaterats vara ett mycket bra alternativ för smärtlindring av barn vid kortvarig procedurrelaterad smärta. Lustgasen har snabbt insättande effekt och biverkningar av lustgas är få eller av mild karaktär. Lustgas påverkar miljön negativt men en del av detta kan avhjälpas med effektiva ventilationssystem. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS SAMARBETE MED LEKTERAPIN INOM BARNSJUKVÅRDEN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Beckvall; Malin Mollberg; [2019]
  Nyckelord :barnsjukvård; erfarenheter; lekterapi; samarbete; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lek beskrivs som en naturlig del av barns uppväxt och psykosocial utveckling. Forskning har visat goda effekter av lekterapi i samband med barns sjukhusvistelse bl.a. minskad oro, stress, smärta och rädsla. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kunskap och attityder om EMLA® på barn : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Nayeri Negar; Dunér Tove; [2019]
  Nyckelord :Attitude; child care; EMLA®; knowledge; nurse; pain relief; Attityd; barnsjukvård; EMLA®; kunskap; sjuksköterska; smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund Barnsjuksköterskans främsta uppgifter är att ge trygg och säker vård till barn och ungdomar. Användandet av EMLA® kan bidra till att minska smärtsamma procedurer som barn behöver gå igenom när de vårdas på sjukhus. Användandet av EMLA® styrs av sjuksköterskans kunskap och attityd om krämen. LÄS MER

 5. 5. Barns rädslor när de vårdas inneliggande på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilie Björklund; Elin Hallenberg Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :barn; rädsla; sjukhus; livsvärld; hälsa; separation; sjukhusmiljö; vårdlidande;

  Sammanfattning : Barn i sjukhusvård känner ofta rädsla eller oro. Rädsla har en stark kognitiv koppling och eftersom barns kognitiva utveckling inte är helt färdig, har barn lättare för att känna rädsla. De har svårt att sära på fantasi och verklighet som i sin tur kan leda till fler skrämmande upplevelser. LÄS MER