Sökning: "sjuksköterskan holistisk"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden sjuksköterskan holistisk.

 1. 1. Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Barth; Evelina Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child; Adolescent; Quality of Life; Övervikt; Fetma; Barn; Ungdomar; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Christenson; [2019]
  Nyckelord :Depression; Experiences; Meditation; Mindfulness; Yoga.; Depression; Erfarenheter; Meditation; Mindfulness; Upplevelser; Yoga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 300 miljoner människor i världen lider av depression vilket skapar ett stort lidande. Den psykiatriska hälso- och sjukvården bör arbeta enligt ett holistiskt förhållningssätt och sjuksköterskan ska stödja patientens egenvårdsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelse av ensamhet och social isolering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Björhn; Therese Hellström; [2019]
  Nyckelord :Loneliness; Social isolation; Older people; Qualitative research; Ensamhet; Social isolering; Äldre personer; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet och social isolering är ett utbrett problem bland många äldre personer och kan bidra till hälsorisker och för tidig död. I takt med att befolkningen blir allt äldre förväntas ensamhet och social isolering öka vilket kommer att kräva större behov av vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Samtal om sexualitet och sexuell hälsa – barriärer och möjliggörande faktorer : En litteraturstudie med ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Lindgren; Hillevi Löfall; [2019]
  Nyckelord :Sexuality; Sexual health; Discussion; Barriers; Enabling factors; Sexualitet; Sexuell hälsa; Diskussion; Barriärer; Möjliggörande faktorer;

  Sammanfattning : Background: Sexuality and sexual health are affected by many factors in a person’s life. A persons’ sexual health matters for their health in general. Nurses has an important role in giving a holistic care to patients, but nurses rarely ask about patients’ sexual health. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser efter bariatrisk kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Jansson; Matilda Jansson; [2019]
  Nyckelord :Bariatrisk kirurgi; hälsa; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en sjukdom och ett växande folkhälsoproblem. Bariatrisk kirurgi är ett samlingsnamn för kirurgiskt ingrepp i mag-tarmkanalen avseende viktminskning och en behandlingsmetod för fetma. Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter bariatrisk kirurgi. LÄS MER