Sökning: "sjuksköterskans attityder gentemot patienten"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans attityder gentemot patienten.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter meddrogmissbruk. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Oltiona Kryeziu; Dialla Abdulrazaq; [2021]
  Nyckelord :Care; experience; nurse; patient; substance abuse; drogmissbruk; erfarenheter; patient; sjuksköterska; upplevelse; vård;

  Sammanfattning : Background: Drug abuse is a major health problem that can impair a human’s physical andmental well-being. In addition to mental and physical complications, drugs can lead tooverdose resulting in death. Patients who use illegal drugs have a known history to becomplicated and demanding to care for. LÄS MER

 2. 2. Attityder gentemot patienter med fetma : En litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Förare Lummi; Ebba Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; fetma; litteraturstudie; sjuksköterskestudenter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund. Sedan 1980-talet har förekomsten av fetma tredubblats hos den vuxna befolkningen i Sverige och över en miljon vuxna personer lider av fetma. LÄS MER

 3. 3. Ur sjuksköterskans perspektiv : Att möta den suicidnära patienten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Nylund; Maja Tapper; [2020]
  Nyckelord :nurse; meeting; emotions; suicidal patient; suicid; literature review; barriers; sjuksköterska; möte; känslor; suicidnära patient; suicid; litteraturöversikt; utmaningar;

  Sammanfattning : Som vårdens frontlinje har sjuksköterskor ett ansvar att möta suicidnära patienter, sjuksköterskors bemötande har visat sig vara betydande för patientens tillfrisknande. Det är dock inte helt klarlagt hur sjuksköterskor upplever mötet och vilka utmaningar som kan ingå i denna arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med substansberoende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Lindgren; Laven Benavand; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Mötet; Sjuksköterska; Stigma; Substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund   I Sverige idag finns 835 000 personer som antingen har ett skadligt bruk eller ett beroende av alkohol eller narkotika. Den professionella sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med substansberoende inom alla vårdinstanser. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med övervikt och fetma Ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sundberg Emelie; Berglund Cajsa; [2020]
  Nyckelord :Attityd; fetma; patient; sjuksköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av de snabbast växande folksjukdomar världen över. År 2018 beräknades 51% av Sveriges vuxna befolkning ha sjukdomen. Övervikt och fetma är även en riskfaktor till ökad sjuklighet och för tidig död. LÄS MER