Sökning: "sjuksköterskans erfarenheter av att ställa frågor till våldsutsatta kvinnor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans erfarenheter av att ställa frågor till våldsutsatta kvinnor.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Sjuksköterskans mod i mötet : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Trenh Tran; Stina Venborg; [2023]
  Nyckelord :Gender based violence; intimate partner violence; nurse experience; violence against women; partner abuse; Våldsamma relationer; könsrelaterat våld; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Men's violence against women is a global public health problem and is the biggest threat to gender equality. The widespread public health problem has a high number of unrecorded cases that can be related to the women's ill health. The abused women are not always aware of their vulnerability or want to expose the situation. LÄS MER

 2. 2. Att fråga eller inte fråga : Sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Thomasine Broms; Nina Liefvergren; [2022]
  Nyckelord :Screening; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt utbrett och allvarligt samhällsproblem. Våldets konsekvenser påverkar inte enbart kvinnors hälsa, utan kostar även liv. Hälso- och sjukvården utgör ofta första instans när den våldsutsatta kvinnan söker hjälp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att ställa frågor om våld i nära relationer till kvinnliga patienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Bodenhall; Anna Vu; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Screening; Våldsutsatta kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnliga patienter om våld i nära relationer. Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem för både samhället i stort och för jämställdheten. Våldet kan innebära psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. LÄS MER